Infrastruktursatsningar på rätt väg!

Företagarna välkomnar regeringens satsning med 10 miljarder kronor på vägar och järnvägar. En med svenska mått mycket stor investering.
– Vi gillar vanligtvis inte ökade offentliga utgifter, men i det här fallet anser vi det motiverat. Investeringarna kommer att leda till ökad tillväxt och minskade transportkostnader, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd för Företagarna.

Företagarna ser gärna att regeringens investeringar i bättre infrastruktur ökar - även efter denna närtidssatsning. Mängder av välbehövliga investeringsobjekt runt om i Sverige återstår.

Sveriges företagare nämner ofta just infrastruktur, framförallt vägar, som en av de viktigaste frågorna för företagens möjligheter att växa och anställa. Vägtransporter av människor och gods är till volym överlägset störst och därmed klart viktigast. Därför anser Företagarna att den fördelning mellan väg och järnväg som regeringen gör är rimlig.

Det förekommer resonemang om att vägsatsningar ökar koldioxidutsläppen. Det är inte korrekt. Trafik är inte samma sak som koldioxidutsläpp. Det pågår en omfattande teknikutveckling som minskar koldioxidutsläppen. Etanol, biogas och plug-in-hybrider är exempel på detta. Utfasningen av fossila bränslen från trafiksektorn är således påbörjad. Det finns därför av miljöskäl ingen anledning att avstå från vägsatsningar.För ytterligare information:
Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd Företagarna 070-526 50 00

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Prenumerera

Dokument & länkar