Näringsministerns initiativ är ett bra första spadtag i regleringsberget

Näringsministerns initiativ är ett bra första spadtag i regleringsberget - Näringsdepartementet har inventerat alla departements och 46 myndigheters egna förslag på regelförenklingar för att minska företagens administrativa börda. Företagarna applåderar näringsministerns inventeringsinitiativ och ser fram mot att noga följa hur goda förslag omsätts till konkreta reformer som verkligen märks i företagens vardag, säger Företagarnas VD Gunvor Engström i en kommentar till Näringsdepartementets besked om att 300 förenklingar är att vänta för Sveriges företag. - De föreslagna förändringarna får de inte leda till nya komplicerade regleringar. Sveriges myndigheter måste hela tiden se över sina rutiner och regelverk med ett enda mål; att göra det så enkelt som möjligt för alla som har eller vill starta nya företag, säger Gunvor Engström. - Regelförenklingarna har bara ett värde om de verkligen leder till bättre förutsättningar för företagen och lättar på den administrativa tvångströjan. Förändringar som bara förenklar myndigheternas eget arbete men som inte märks för företaget räcker inte, säger Gunvor Engström För ytterligare information eller frågor, kontakta: Cecilia Wassaether, Press- och Informationskontakter Företagarna Tfn: 08-406 17 64 eller 070-492 21 21 Företagarnas pressjour kvällar och helger: Tfn: 070-615 00 48 Företagarna är Sveriges största företagarorganisation med 80 000 företagare i över 300 lokala nätverk, 21 regioner och 20-talet branschförbund. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/02/20040702BIT20330/wkr0001.pdf

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Dokument & länkar