Ny panelundersökning om den nya finansoron: Var tredje småföretagare tvekar att investera och nyanställa

Mer än vart tredje småföretag är tveksamt till att investera till följd av den nya finansiella oron och svagare ekonomisk tillväxt. Tre av tio är också osäkra till att göra nyanställningar. Det visar Företagarnas nya panelundersökning där cirka 1 200 företag deltog. 

– Eftersom det är i småföretagen som jobben skapas är detta mycket allvarligt för den samlade tillväxten i Sverige, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist.

Regeringen bedömer att utrymmet för lägre skatter är begränsat. Men det finns mycket annat regeringen kan göra för att säkra efterfrågan på arbetskraft. Företagarna vill lyfta fram fyra billiga åtgärder som kan ge den tillväxt i sysselsättningen som Sverige behöver.

  • Ta bort sjuklöneansvaret – det är orimligt att en småföretagare är ansvarig för två veckors sjuklön om den anställde skadat sig under till exempel en korpmatch i fotboll. Vår beräkning visar att ett slopande av sjuklöneansvaret för små företag skulle kosta staten mellan 5 och 7 miljarder kronor och samtidigt leda till 25 000-55 000 nya jobb.
  • Reformera lagen om anställningsskydd så att företagen inte tvekar att anställa.
  • Intensifiera arbetet med att ta bort regler, förordningar och kontroller som drabbar företag.
  • Se till att det blir lättare för små företag att vara med i offentlig upphandling och att fler offentliga marknader öppnas för entreprenörer.

– Många av de här åtgärderna kostar inte ett öre men det krävs politiskt mod för att ställa sig på småföretagens sida och skulle ge tusentals nya jobb. Eftersom vi vet att 9 av 10 jobb skapas i företag med färre än 50 anställda så är detta ännu viktigare nu när tillväxten börjar hacka, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Ladda ner undersökningen på www.foretagarna.se

För ytterligare information:

Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna, 070 – 575 54 34

Lars Jagrén, chefekonom Företagarna, 0704-07 17 60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 70 000 företagare och har 260 lokalavdelningar som utgör ett brett nätverk.

 

 

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.