Ny rapport: Sex av tio småföretagare marknadsför sig via nätet

Nästan alla svenska småföretag (96 procent) använder internet. Den vanligaste användningen är e-post (88 procent). Cirka 60 procent marknadsför sig via nätet och vart fjärde småföretag (24 procent) har en webbshop.

 – Internet har gått från att vara science fiction till en självklarhet. På bara 20 år har IT blivit en basteknologi som i grunden genomsyrar och förändrar företagandets möjligheter, säger Företagarnas chefekonom Lars Jagrén. – Vart tionde företag får redan mer än halva omsättningen via nätet. Lite hårddraget kan man säga att det är effektivare för små företag att ha en hemsida än att hyra lokal. Hemsidan kan både ge en identitet och locka kunder utan att företagaren är på plats, säger Annika Fritsch, Företagarnas skatteexpert.   Småföretagen ligger jämsides med övriga svenska företag och Sverige ligger på en hedrande fjärdeplats i Europa när det gäller beställningar via internet. Men detta är bara början och det är viktigt att minska trösklar och underlätta fortsatt utveckling. Bristande IT-kompetens och säkerhetsrisker är de viktigaste hindren för en ökad internetanvändning. Problemet med långsam uppkoppling varierar kraftigt över landet: från 2 procent av företagen i Dalarna till 18 procent i Kronoberg och Jämtland. – Sverige är en liten hemmamarknad beroende av öppenhet mot omvärlden. Därför är det viktigt att regeringen driver på för enkelhet ocn harmonisering inom EU så att hemmamarknaden vidgas, säger Lars Jagrén. Undersökning genomfördes mellan den 20 september och den 11 oktober 2010 av Sifo och omfattar 4 150 företag med 1-49 anställda.

Rapporten finns på www.foretagarna.se

För ytterligare information:
Lars Jagrén, chefekonom, 070-497 1760
Annika Fritsch, skatteexpert, 0733-10 98 96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 70 000 företagare och har 260 lokalavdelningar som utgör ett brett nätverk.

Taggar:

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Prenumerera

Dokument & länkar