Ny rapport:”Sist in-först ut” slår hårt mot vart fjärde småföretag

Vart fjärde småföretag som sagt upp personal det senaste halvåret uppger att turordningsreglerna i LAS är ett problem för att behålla rätt kompetens. Det visar en ny rapport från Företagarna.

– Avskaffa på sikt turordningsreglerna för företag med max 50 anställda. Då kan småföretagen behålla rätt kompetens, nya grupper komma in på arbetsmarknaden och inlåsningseffekter undvikas. Det säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, Företagarnas vd, och understryker samtidigt att personalminskningar givetvis måste baseras på saklig grund. Inom tillverkningsindustrin, elektronik och byggsektorn upplever mer än vart tredje företag turordningsreglerna som ett problem. Ju större företag, desto större är problemen. Mer än 60 procent av företagen med 20-49 anställda anger att turordningsreglerna är ett problem i samband med de uppsägningar man tvingas göra. – Turordningsreglerna drabbar framför allt de större småföretagen som Sverige verkligen behöver. Detta är allvarligt eftersom just denna kategori företag står för en betydande del av förnyelsen, tillväxten och internationaliseringen, säger Anna Stina Nordmark Nilsson. Företag med färre än tio anställda har möjlighet att undanta två personer från turordningsreglerna. Det har i den allmänna debatten ofta hävdats att detta undantag inte har någon betydelse. Företagarnas undersökning visar tydligt motsatsen. 16 procent av samtliga företag och 25 procent av företagen med 5-10 anställda har utnyttjat möjligheten. Bilden att tvåundantaget är viktigt stärks ännu mer av att än fler företag kommer att använda sig av det i kommande planerade minskningar av personal. Drygt vart fjärde företag uppger att det avser att tillämpa undantaget vid kommande planerade neddragningar. – Samtidigt vet vi att turordningsreglerna skapar problem framför allt för ungdomar och andra grupper att komma in på marknaden, samt ge inlåsningseffekter för dem som redan har jobb. Slutsatsen att regelverket kring LAS måste moderniseras är entydig, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson. För ytterligare information: Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd 070-526 50 00 Anders Fogelberg, arbetsmarknadsexpert, 073-681 36 81

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Prenumerera

Dokument & länkar