Riksbankens räntehöjning onödig

Riksbankens höjning av reporäntan med 0,25 procentenheter till 4,75 procent är helt onödig anser Anna-Stina Nordmark Nilsson, Företagarnas vd.
- Riksbanken överreagerar genom att höja räntan. Den tillfälligt höga inflationstakten har drivits upp av höjda olje- och råvarupriser. Dessa priser faller nu tillbaka och den underliggande inflationen kommer successivt att bli förenlig med Riksbankens mål.

Trots att lågkonjukturen är här och att inflationstrycket är på väg ned, valde Riksbanken på torsdagen att höja reporäntan till 4,75 procent.

- Riksbanken borde haft is i magen. Konjukturen viker nu snabbare nedåt än vi tidigare insett. Därför borde Riksbanken låtit bli att röra räntan. Flera av prishöjningarna är av engångskaraktär. Höjningen komer att slå hårt mot småföretagen, som står för tillväxten i landet, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

De senaste fem åren har småföretagen skapat cirka 80 000 nya jobb. Under samma period skapade storföretagen och offentlig sektor inte ett enda nytt nettojobb. Antalet sysselsatta har där minskat med ytterligare cirka 10 000.


För ytterligare information:

Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd Företagarna 070-526 50 00

Taggar:

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Prenumerera

Dokument & länkar