Sänkt arbetsgivaravgift ger 75 000 nya jobb

En sänkning av arbetsgivaravgiften med tio procentenheter skulle ge minst 75 000 nya jobb i småföretagen.
Det visar en ny rapport från Företagarna.

- Borg och Littorin har bränt mycket krut på att få ut folk på arbetsmarknaden, men gjort väldigt litet för att förbättra företagens möjligheter att nyanställa. Det borde vara nästa punkt på deras agenda, säger Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson.

På frågan vad småföretagen skulle använda en generell sänkning av arbetsgivaravgiften till svarade tre av tio företag att de i första hand skulle utöka personalstyrkan. Räknat på Sveriges 250 000 småföretag skulle en tioprocentig säkning betyda minst 75 000 nyanställningar.

– Men det är mycket lågt räknat då en del företag mycket väl kan tänkas anställa fler än en person, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Företagarnas undersökning visar också att de arbetsrättsliga reglerna är ett stort tillväxthinder.
Nästan hälften – 47 procent – av företagen uppger att den svenska arbetsrätten försvårar eller ökar risken vid nyanställningar i en hög grad eller i ganska hög utsträckning.
En jämförelse med danska företag visar att endast 21 procent av dem uppger att reglerna är hämmande för nyrekryteringar. Detta beror på mer flexibla anställnings- och uppsägningsregler i Danmark än i Sverige.

Bryts svaren i undersökningen ned på företagsstorlek blir det tydligt att den svenska arbetsrätten är mer anpassad till de större företagen. Då nästan hälften av småföretagen anger arbetsrätten som främsta tillväxthindret, är motsvarande siffra 26 procent för de större företagen.

Då ska man veta att småföretagen sedan den senaste lågkonjunkturen har skapat 80 000 nettojobb, medan de större företagen inte skapat några nettojobb överhuvudtaget.

- Undersökningen visar att arbetsmarknadsminister Littorins påstående om att den svenska arbetsrätten inte är något problem för småföretagen är helt uppåt väggarna. Småföretagen ropar efter anpassade arbetsregler. Får man det, i kombination med en sänkning av arbetsgivaravgiften, kan småföretagen anställa många, många fler än 75 000, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Företagarnas undersökning genomfördes i april 2008 av det skandinaviska opinionsföretaget Sentio. Sammantaget intervjuades 2 400 företagsledare i Norden, 600 vardera i Sverige, Norge, Danmark och i Finland.

Läs rapporten på www.foretagarna.se


För ytterligare information:
Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd 070-526 50 00

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Prenumerera

Dokument & länkar