Tillväxtreformer bör riktas till småföretagen - inte bekostas av dem

Tillväxtreformer bör riktas till småföretagen - inte bekostas av dem - Vi välkomnar ett avskaffande av förmögenhetsskatten och arvs- och gåvoskatten - det gynnar svenska företag oavsett storlek. Alla företag får bättre möjligheter att skaffa kapital till investeringar och övertagande av företag med en sådan förändring, säger Gunvor Engström VD på Företagarna. Samtidigt finns risken att regeringens förslag i orimligt hög grad kommer att betalas av småföretagarna. De förslag som diskuteras för att finansiera skattelättnaderna är ett slopande eller minskning av avsättningarna till periodiseringsfond och slopande eller minskning av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna. Detta kommer att drabba småföretagare särskilt hårt. Nya beräkningar av Företagarna visar att om nedsättningen av arbetsgivareavgifterna tas bort ökar lönekostnaderna i ett enmansföretag med cirka 4 procent men bara med 0,3 procent i ett företag med 50 anställda. När det gäller periodiseringsfonderna har de små företagen satt av nästan dubbelt så mycket till fonderna som de stora företagen relativt det mervärde de producerar. Med andra ord skulle ett slopande eller en sänkning slå hårdare mot småföretagen. Vid en undersökning genomförd i februari bland över 4 000 av Företagarnas medlemmar svarade över tre fjärdedelar att de inte ville 'byta bort' sina periodiseringsmöjligheter mot sänkningar av förmögenhetsskatten och arvs- och gåvoskatten. De förslag som nu utreds kring ytterligare förbättringar i reglerna för beskattning av ägare till fåmansbolag riktas inte heller till småföretagen. Trots att småföretagen drabbas hårdast av de så kallade 3:12 reglerna, utreds nu lättnader för företag med flera anställda. För att de positiva förändringar som regeringen väntas föreslå ska få effekt på nyföretagande och entreprenörskap får inte de små företagens situation samtidigt undergrävas av reformernas finansiering, menar Gunvor Engström. För ytterligare upplysningar kontakta Cecilia Wassaether, Presschef Företagarna, tfn 070 492 21 21. 09-406 17 64 Företagarna är Sveriges största företagarorganisation med 80 000 företagare i ett nätverk av över 300 föreningar, 21 regioner och mer än 30 branschförbund. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation med 80 000 företagare i över 300 lokala nätverk, 21 regioner och 20-talet branschförbund. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/31/20040831BIT20680/wkr0001.pdf Tillväxtreformer

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Prenumerera

Dokument & länkar