FOREX Banks delårsrapport Q1 2018 finns nu tillgänglig online

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

-    Delårsrapport 31 mars 2018           
-    Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 31 mars 2018, Pelare III

Första kvartalet 2018 (Första kvartalet 2017)

  • Resultat efter skatt uppgick till -4 (-19) mkr
  • Rörelseintäkterna ökade till 313 (296) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 (-24) mkr
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till -1,2 (-5,8) procent
  • Räntenettot ökade till 50 (46) mkr
  • Kreditförlusterna uppgick till -29 (-19) mkr
  • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,2 (18,8) procent
  • LCR uppgick till 637 (320) procent
  • Inlåningen från allmänheten ökade med 7 procent till 8 327 (7 788) mkr
  • Utlåningen till allmänheten ökade med 22 procent till 5 990 (4 907) mkr

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/Om-FOREX/Investor-Relations.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Karl Högstedt, CFO, karl.hogstedt@forex.se, +46 70 641 74 99

FOREX Bank är sedan starten 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt bank- betal- och kreditkort. FOREX Bank finns på 130 centralt belägna platser i hela Norden, på www.forex.se och 0771-22 22 21. Kundservice har öppet mån-fre 8–20 och lör-sön 10–14.

Om oss

FOREX Bank är sedan starten 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt bank- betal- och kreditkort. FOREX Bank finns på 130 centralt belägna platser i hela Norden, på www.forex.se och 0771-22 22 21. Kundservice har öppet mån-fre 8–20 och lör-sön 10–14.