FOREX Banks delårsrapport Q1 2018 finns nu tillgänglig online

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

-    Delårsrapport 31 mars 2018           
-    Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 31 mars 2018, Pelare III

Första kvartalet 2018 (Första kvartalet 2017)

  • Resultat efter skatt uppgick till -4 (-19) mkr
  • Rörelseintäkterna ökade till 313 (296) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 (-24) mkr
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till -1,2 (-5,8) procent
  • Räntenettot ökade till 50 (46) mkr
  • Kreditförlusterna uppgick till -29 (-19) mkr
  • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,2 (18,8) procent
  • LCR uppgick till 637 (320) procent
  • Inlåningen från allmänheten ökade med 7 procent till 8 327 (7 788) mkr
  • Utlåningen till allmänheten ökade med 22 procent till 5 990 (4 907) mkr

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/Om-FOREX/Investor-Relations.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Karl Högstedt, CFO, karl.hogstedt@forex.se, +46 70 641 74 99

FOREX Bank är sedan starten 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt bank- betal- och kreditkort. FOREX Bank finns på 130 centralt belägna platser i hela Norden, på www.forex.se och 0771-22 22 21. Kundservice har öppet mån-fre 8–20 och lör-sön 10–14.

Om oss

Familjeägda FOREX Bank är sedan starten 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. 2003 erhöll FOREX Bank sin banklicens och utökade kunderbjudandet med användarvänliga och enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt bank-, betal- och kreditkort. FOREX Bank finns på 130 centralt belägna platser i hela Norden, på www.forex.se och 0771-22 22 21.