Aktiehandeln i Formo Medical AB inleds idag på AktieTorgets lista

Aktiehandeln i Formo Medical AB inleds idag på AktieTorgets lista Formo Medical AB utvecklar medicinskt tekniska produkter inom området inkontinens. Nyemissionen i Formo Medical AB (publ.) övertecknades kraftigt. Styrelsen har fördelat tecknade aktier och hälsar de c:a 700 nya aktieägarna välkomna i Bolaget. Notering av Formo Medical ABs (publ.) aktie sker på AktieTorgets lista fr.o.m onsdagen den 27 maj 1998. Handeln med aktien sker genom AktieTorget i Stockholm fondbörs SAX-system. Nyemissionen på 12,6 miljoner SEK kommer som planerats att användas till att bygga upp företagets funktioner, produktion och marknadsföring. Den ® internationella prelanseringen av produkten Tinentia , företagets första produkt har redan inletts. Formo Medical AB (publ.) bildades 1992 med inriktning att utveckla högteknologiska produkter för sjukvården inom området urologi samt produktion och marknadsföring av dessa. 1993 påbörjades utvecklingen av den produkt som idag heter Tinentia. Patent för produkten beviljades 1997. Tinentia ett patenterat system vid träning av bäckenbotten för behandling av urininkontinens. Även andra nya produkter finns under utveckling. Tyringe den 25 maj 1998. Bertil Oredsson Verkställande direktör Vill du ha mer information är du välkommen att höra av dig till Formo Medicals vVD Thomas Ericsson tel. 042 - 344160 eller tel privat 042 - 125660 eller VD Bertil Oredsson på telefon 0451-51636.

Prenumerera

Dokument & länkar