För närvarande genomför Bolaget en nyemission

Skåneföretaget Formo Medical AB kommer att som tredje bolag att noteras på AktieTorget För närvarande genomför Bolaget en nyemission. Formo Medical AB utvecklar medicinskt tekniska produkter inom området urininkontinens. Formo Medical AB (publ.) bildades 1992 med inriktning att utveckla högteknologiska produkter för sjukvården inom området urologi samt produktion och marknadsföring av dessa. 1993 påbörjades utvecklingen av den produkt som @ @ idag heter Tinentia . Patent för produkten beviljades 1997. Tinentia ett patenterat system vid träning av bäckenbotten för behandling av urininkontinens. Även andra nya produkter finns under utveckling. Formo Medical AB (publ.) kommer att handlas och listas på AktieTorget från och med den 27 maj 1998. Bolaget genomför för närvarande en emission om 12 600 000 kronor. Bolaget får genom emissionen högst 3600 nya ägare. Vill du ha mer information är du välkommen att höra av dig till Formo Medicals VD Bertil Oredsson på telefon 0451-51636, eller till Bolagets styrelseordförande Leo Gillholm på telefon 044-75090. Prospektet kan beställas på fax 0451-59095

Prenumerera

Dokument & länkar