Formo Medical har utvecklat ett komplett system med produkter för inkontinens.

Formo Medical som är specialist på medicinteknik för inkontinens och som har utvecklat ett unikt system, har fått ett patent för urethral givare godkänt i Sverige. Formo Medical har utvecklat ett komplett system med produkter för inkontinens. Det har tagit nästan tio år av forskning och utveckling att arbeta fram ett produktsortiment för både kvinnor, män och barn. Avsett för såväl sjukhus som privat användning. Från juli till december 2001 gjordes testförsäljning på sjukhusen i Sverige. Intresset var stort och utfallet positivt. Formo Medical AB (publ) är ett svenskt börsnoterat högteknologiskt medicintekniskt företag. Bolaget är noterat på AktieTorgetAT. Affärsidén är att utveckla och marknadsföra produkter och produktsystem inom urologi med speciell inriktning på inkontinens. Det av företaget utvecklade Tinentia-systemet är en unik metod för bäckenbottenträning baserad på urethral vaginal och anal biofeedback Formo Medicals produktsystem Tinentia® baseras på ett unikt patent för urethral biofeedback, som ger uroterapeut och patient möjlighet att på ett instrument eller via datorskärm avgöra om patienten tränar effektivt. Det unika och viktiga med system Tinentia® är, att patienten inte tränar i blindo, och det innebär därmed att ett billigare och snabbare resultat erhålles med bäckenbottenträningen. För ytterligare information kontakta Formo Medical på telefon 0451-16390 Eller besök vår hemsida www.formomedical.se info@formomedical.se Birgitta Dahlander VD. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00410/wkr0002.pdf

Dokument & länkar