Mycket stort intresse för Formo Medical AB's nyemission

Mycket stort intresse för Formo Medical AB´s nyemission Nyemissionen övertecknades 14 gånger. Antalet aktieägare efter nyemissionen beräknas till c:a 1.500 Formo Medical AB utvecklar högteknologiska medicin tekniska produkter inom området UROLOGI / INKONTINENS Nyemission avslutad Den nyemission som Formo Medical genomfört avslutades den 28 februari 00. Nyemissionen övertecknades 14 gånger. Intresset för Bolagets nyemission har varit mycket stort. Över 7500 personer har tecknat sig för aktier. Under januari besöktes Bolagets hemsida 82000 gånger mellan 300 till 600 nedladdningar av prospektet per dag har noterats. Styrelsen har beslutat om tilldelning av aktierna. Tilldelningen har skett i samråd med Aktiespararna. Efter nyemissionen beräknas antalet aktieägare Formo Medical AB till c:a 1500. Antalet aktieägare beräknas därmed öka med c:a 700 jämfört med senaste officiella aktieboken. Verksamhet. Bolaget utvecklar högteknologiska medicin tekniska produkter och integrerade IT-system inom området inkontinens. Tinentia® Formo Medical´s produkt för behandling av ansträngningsinkontinens beräknas som planerat vara på marknaden inom kort. Rapport datum Tredje kvartalet rapporteras den 11 maj 2000. Finja den 2 mars 2000 Styrelsen Formo Medical AB är noterat på AktieTorget AT . ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00660/bit0002.pdf

Dokument & länkar