Ny produkt har utvecklats av Formo Medical

Ny produkt har utvecklats av Formo Medical Ett datoriserat system Tinentia Computer, avsett att användas av uroterapeuterna på sjukhus och mottagningar vid behandling av INKONTINENS har utvecklats av Formo Medical. Kliniska tester beräknas påbörjas under november månad. Därmed gör IT-tekniken sitt intåg även på sjukvårdens inkontinensavdelningar. Inkontinensvården har tidigare för uroterapeuterna varit en lågteknologisk enhet inom sjukvården, förmodligen på grund av att inkontinens klassificerats som ett "tillstånd". Nu har Värlshälsoorganisationen WHO, upphöjt diagnosen för INKONTINENS till SJUKDOM. Detta skedde på en vetenskaplig konferens i juli, i regi av WHO. Sjukdomen inkontinens beräknas i direkta och indirekta kostnader komma att uppgå till 125 miljarder kronor årligen. Rapporterar SCRIP. Marknaden för inkontinensprodukter är ett av de områden som växer snabbast inom sjukvården. Enligt en nyligen publicerad rapport kommer världsmarknaden för tekniska* inkontinensprodukter att expandera från nuvarande 26 miljarder kronor till 45 miljarder kronor år 2002. Att utveckla nya produkter för sjukvården tar lång tid. Redan 1993 påbörjades ® utvecklingen av Tinentia och den 7 november kommer den senaste produkten ® Tinentia Computer att förevisas på bolagsstämman. När efterfrågan på världsmarknaden nu accelererar, ligger Formo Medical långt framme med sina högteknologiska produkter, som erbjuder funktionell och kostnadseffektiv behandling. @ Tinentia är ett patenterat system att användas vid behandling av inkontinens. Formo Medical har även andra unika produkter under utveckling, som befinner sig i olika utvecklingsstadier. * med tekniska inkontinensprodukter menas här högteknologiska och IT baserade, samt uppsugande produkter. Information. Vill ni ha mer information är ni välkomna att höra av er till Formo Medicals VD Bertil Oredsson på telefon 0451-163 90.

Dokument & länkar