Nyemissionen är slutförd och emissionslikviden är till fullo inbetald

Nyemissionen är slutförd och emissionslikviden är till fullo inbetald. Nyemissionen har gett Formo Medical AB mycket stort intresse. Formo Medical AB utvecklar högteknologiska medicin tekniska produkter inom området UROLOGI / INKONTINENS. Nyemissionen slutförd Den nyemission som Formo Medical genomförde under perioden 7 till 28 februari 00 är nu slutförd och till fullo betald. Efter nyemissionen är antalet aktie- ägare i Formo Medical AB ca: 1560. I samband med lanseringen av nyemissionen har intresset för Bolaget varit extremt stort. Nyemissionen övertecknades 14 gånger. Vi beklagar att vi inte alltid hann med att svara på alla samtal, telefax och e-post, samt att arbetet efter emissionen tagit extra lång tid. Vi har haft rusning efter aktier, och många har betalat in pengar utan att ha erhållit avräkningsnota eller tilldelning. Över 7500 personer har tecknat sig för aktier. Under emissionsperioden ökade besöksfrekvensen på Bolagets hemsida Verksamhet. Bolaget utvecklar högteknologiska medicintekniska produkter och integrerade IT-system inom området inkontinens. Rapport datum Tredje kvartalet rapporteras 11 maj 2000. Finja den 30 mars 2000 Thomas Ericsson Verkställande direktör Formo Medical AB är noterat på Aktietorget. Formo Medical AB (publ) Gummastorpsvägen 2 ,281 93 Finja tel. 0451-163 90 fax 0451-163 99 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00160/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar