Rapport juli 1998 - mars 1999

RAPPORT JULI 1998 - MARS 1999 * Bolagets utveckling följer de uppgjorda planerna. ® * Utvecklingen av inkontinenshjälpmedlet Tinentia följer de planer som presenterats. ® * Tinentia konceptet har utvidgats med en vaginal sensor och ett bredare IT- koncept. * Formo Medical AB utvecklar medicintekniska produkter inom området INKONTINENS. AT * Formo Medical AB är noterat på AktieTorget . ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00120/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00120/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar