Resultat från klinisk prövning av Tinentia

® Resultat från klinisk prövning av Tinentia . Formo Medical AB utvecklar högteknologiska medicin tekniska produkter inom området UROLOGI / INKONTINENS. ® Klinisk prövning Tinentia . Formo Medical har i samverkan med Urolog kliniken, Universitets Sjukhuset i Lund genomfört en klinisk prövning. Ansvarig Investigator för studien har varit Professor A. Mattiasson och skett med samverkan av forskande uroterapeut Marianne Gunnarsson. Studiens mål vara att utröna vilka längder av sensorer som fungerar bäst, samt att studera statistiska parametrar för framtida studier. Studien genomfördes som en öppen cross-over med fyra test perioder under två dagar. Underökningen visar att sensorer med längden 40 till 50 mm visade de bästa resultaten. Biverkningarna var som förväntat få, milda och snabbt övergående. ® Undersökningen har visat att Tinentia tekniken fungerat väl, vidare att Formo Medical´s integrerade IT system har mycket bra kommunikation med försökspersonen. ® Andra resultat pekar på ett bredare arbetsområde än planerat för Tinentia . Utvecklingen av detta kommer att fortsätta. Det allmänna intrycket från försökspersonerna var positivt och urotera- peuterna uttryckte optimism vad gäller Tinentias funktion. Resultaten planeras bli publicerade i vetenskapliga tidskrifter och vid International Continence Society konferens i Tammerfors sommaren 2000. Verksamhet. Bolaget utvecklar högteknologiska medicin tekniska produkter och integrerade ® IT-system inom området inkontinens. Tinentia Formo Medical´s produkt för behandling av ansträngningsinkontinens beräknas som planerat vara på marknaden inom kort. Information. Vill ni ha mer information är ni välkomna att höra av er till informationsansvarig Bertil Oredsson på telefon 0451-163 90, fax 0451-163 99, email info@formomedical.se , Formo Medical´s hemsida www.formomedical.se Finja den 24 november 1999. Formo Medical AB (publ) AT Formo Medical AB är noterat på AktieTorget ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00110/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar