Förändringar i systemet för återvinning i Borlänge

Förändringar i systemet för återvinning i Borlänge Under de senaste åren har Borlänge kommun och Förpackningsinsamlingen samarbetat för att stoppa nedskräpning vid återvinningsstationerna i kommunen. Trots en rad olika insatser, inkl sopspaning, har ett fåtal individer i Borlänge fortsatt att skräpa ner. Både kommunen och Förpackningsinsamlingen har därför beslutat om vissa förändringar i återvinningssystemet i Borlänge. De deponikärl som stått vid återvinningsstationerna tas nu bort, och placeras vid de källsorteringsgårdar som finns i bostadsområdena. Även papperskorgarna tas bort vilket medför att plastkassar kan läggas i behållaren för plast och papperskassen i behållaren för papper. I fortsättningen gäller följande: Återvinningsstation Här lämnas enbart använda förpackningar och tidningar. Förpackningsinsamlingen har det övergripande ansvaret för det sorterade förpackningsmaterialet som lämnas på stationerna. Däremot är det entreprenörerna Stena Scanpaper som ansvarar för tömningen av allpapp (d v s pappersförpackningar, wellpapp och tidningar) och RagnSells för glas, plast och metall. På vissa ställen kan du även lämna kläder, Myrorna ansvarar för den insamlingen. Synpunkter på tömning kan lämnas till respektive entreprenör (se tel nr nedan). Städning av stationerna sköts av Stena Scanpaper i Borlänge. Observera att det endast är hushållen som har rätt att lämna sina använda förpackningar på återvinningsstationen - ej företag/restauranger/m fl. Företag och restauranger ordnar sin hämtning via entreprenör eller lämnar själva på återvinningscentralen Fågelmyra. Återvinningscentral I Borlänge kommun finns återvinningscentralen Fågelmyra. Här kan hushållen lämna sina grovsopor. Företag/restauranger och andra kan antingen själva lämna sitt sorterade avfall alternativt låta en kommunal eller privat entreprenör hantera transporten. För hushåll i hyreshus och deras grovsopor Kärl för deponirester placeras ut i de källsorteringsgårdar som finns i bostadsområdet. Dessa källsorteringsgårdar ägs och sköts av fastighetsägaren. Alternativt kan avfallet lämnas på återvinningscentralen Fågelmyra eller vid infarten till hetvattencentralen Bäckelund. För villahushållen och deras grovsopor I första hand lämnar villahushållen sina grovsopor på återvinningscentralen Fågelmyra eller vid hetvattencentralen Bäckelund. Alternativt finns en så kallad "ring - så hämtar vi " - service. Hushåll som själva inte kan transportera deponiavfallet kan ringa Borlänge Energi och få avfallet hämtat utan extra kostnad. Det förutsätter dock att man samlar på sig en större mängd avfall. För ytterligare information: 0200-88 03 11, Mia Steinbach, regionansvarig, Förpackningsinsamlingen 0243-730 00, Borlänge Energi 0243-297 30, RagnSells 0243-21 19 90, Stena Scanpaper ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20040823BIT21230/wkr0001.pdf

Dokument & länkar