Förpackningsinsamlingen inleder sopspaning i Rättvik

Förpackningsinsamlingen inleder sopspaning i Rättvik För att stoppa nedskräpningen vid landets återvinningsstationer har Förpackningsinsamlingen sedan våren 2001 bedrivit sopspaning. Totalt har spaning bedrivits i 68 kommuner. Hittills har 408 personer polisanmält för nedskräpning. Nu utökar Förpackningsinsamlingen sopspaningen till att även omfatta Rättviks kommun. Under flera år har nedskräpning vid återvinningsstationerna varit ett problem. Förpackningsinsamlingen har vidtagit en rad åtgärder, bla daglig tillsyn och regelbunden städning. Problemet är dock ännu inte helt löst. Vissa återvinningsstationer används fortfarande som ett alternativ till soptippen. Varje månad tvingas man forsla bort orimliga mängder blandat avfall från återvinningsstationerna. Det är t ex tv-apparater, kylskåp, latriner, soffor och säckar/påsar med hushållsavfall, som dumpas av ett fåtal personer, ofta nattetid. Syftet med återvinningsstationer är att hushållen ska erbjudas möjlighet att lämna sina använda hushållsförpackningar till återvinning. Det återvinningsbara materialet är inte sopor utan en värdefull råvara i produktionen av nya varor. Detta under förutsättning att det sorterade materialet inte är uppblandat med andra material, som t ex diverse hushållssopor. Återvinningsstationerna är endast till för hushåll och privatpersoners förpackningar. Näringsidkare har inte rätt att använda återvinningsstationerna för att lämna sina förpackningar. De kan antingen lämna sina förpackningar på en kommunal återvinningscentral, eller vända sig till en kommunal eller privat entreprenör för att få materialet bortforslat. Nedskräpning är ett brott som kan ge böter eller fängelse upp till ett år. Det finns ett flertal dokumenterade fall när personer dömts för dessa brott. Det högsta utdömda bötesbeloppet, efter en polisanmälan av Förpackningsinsamlingen är på ca 11.000 kr. Förpackningsinsamlingens spaningsarbete innebär att återvinningsstationer övervakas manuellt, nedskräpare fotograferas och när förövarens identitet är fastslagen polisanmäls individen. - Vi har ansett oss tvingade att vidta kraftåtgärder, säger Ulla Krohn, chef för den regionala organisationen på Förpackningsinsamlingen. Vi har fått mycket kritik från allmänhet och media p g a nedskräpningen. Kritiken har varit befogad - hushållen har rätt att kräva att det ska vara rent och snyggt vid återvinningsstationerna. 99 procent av hushållen sköter detta på ett utmärkt sätt, men det är ett fåtal personer som förstör för alla andra. Det är dessa personer vi nu beslutat oss för att identifiera och polisanmäla. För ytterligare information: Mia Steinbach, regionansvarig, Förpackningsinsamlingen tel 0226-197 75, mobil 070-239 77 03 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/08/20040823BIT22540/wkr0001.pdf

Dokument & länkar