Förpackningsinsamlingen inleder sopspaning i Strömsunds kommun

Förpackningsinsamlingen inleder sopspaning i Strömsunds kommun Under de senaste två åren har Förpackningsinsamlingen bedrivit sopspaning i ett antal kommuner runt om i landet. Resultatet har varit mycket positivt och nedskräpningen har minskat. Hittills har 259 personer runt om i landet polisanmälts. Nu utökar Förpackningsinsamlingen sopspaningen till att även omfatta Strömsunds kommun. Under flera år har nedskräpning vid återvinningsstationerna varit ett problem. Förpackningsinsamlingen har i likhet med kommunen vidtagit en rad åtgärder, bla daglig tillsyn och regelbunden städning. Problemet är dock ännu inte helt löst. Vissa återvinningsstationer används fortfarande som ett alternativ till soptippen. Varje månad tvingas man forsla bort orimliga mängder blandat avfall från återvinningsstationerna. Det är t ex tv-apparater, kylskåp, latriner, soffor och säckar/påsar med hushållsavfall, som dumpas av ett fåtal personer, ofta nattetid. Syftet med återvinningsstationer är att hushållen ska erbjudas möjlighet att lämna sina använda hushållsförpackningar till återvinning. Det återvinningsbara materialet är inte sopor utan en värdefull råvara i produktionen av nya varor. Detta under förutsättning att det sorterade materialet inte är uppblandat med andra material, som t ex diverse hushållssopor. Återvinningsstationerna är endast till för hushåll och privatpersoners förpackningar. Näringsidkare har inte rätt att använda återvinningsstationerna för att lämna sina förpackningar. De kan antingen lämna sina förpackningar på en kommunal återvinningscentral, eller vända sig till en kommunal eller privat entreprenör för att få materialet bortforslat. Nedskräpning är ett brott som kan ge böter eller fängelse upp till ett år. Det finns ett flertal dokumenterade fall när personer dömts för dessa brott. Förpackningsinsamlingens spaningsarbete innebär att återvinningsstationer övervakas manuellt, nedskräpare fotograferas och när förövarens identitet är fastslagen polisanmäls individen. Sopspaning har genomförts i 49 kommuner i landet. Hittills har 269 polisanmälningar gjorts. Av dessa har hittills en dom och 22 strafförelägganden lett till böter. - Vi har ansett oss tvingade att vidta kraftåtgärder, säger Ulla Krohn, chef´för den regionala organisationen på Förpackningsinsamlingen. Hushållen har rätt att kräva att det ska vara rent och snyggt vid återvinningsstationerna. 99 procent av hushållen sköter detta på ett utmärkt sätt, men det är ett fåtal personer som förstör för alla andra. Det är dessa personer vi nu beslutat oss för att identifiera och polisanmäla. För ytterligare information: Ulla Krohn, chef för den regionala organisationen på Förpackningsinsamlingen tel 08-566 144 04, mobil 070-431 44 04 Lars H Larson, regionansvarig, Förpackningsinsamlingen tel 0660-21 11 08, mobil 070-677 70 22 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20040823BIT21210/wkr0001.pdf

Dokument & länkar