Intelligenta återvinningsbehållare placeras ut i Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby - Återvinningsbehållaren sms:

Intelligenta återvinningsbehållare placeras ut i Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby - Återvinningsbehållaren sms:ar när den ska tömmas I behållarna på återvinningsstationerna finns numera en ny utrustning, en sk nivåvakt, som meddelar när de behöver tömmas. Nivåvakten sitter i behållarna för pappersförpackningar. Den skickar ett sms-meddelande till entreprenörer när behållaren nästan är fylld. Entreprenören har sedan 24 timmar på sig att tömma. Syftet med den nya tekniken är att minska den nedskräpning som beror på att behållarna är överfulla. Två av Förpackningsinsamlingens materialbolag - Svensk Kartongåtervinning respektive Returwell - har beställt ca 3 000 behållare med s k nivåvakt. Dessa placeras succesivt ut i landets kommuner och nu har turen kommit till Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Utplaceringen av behållarna kommer att påbörjas den 24 november. Nivåvakten består av en sensor som har placerats inne i behållaren. En gång i timmen sänder de en ljusstråle mot behållarens fyra hörn. När tre av dessa bryts registreras behållaren som fylld och ett sms-meddelande sänds till tömningsentreprenören. Nivåvakten minskar inte bara antalet överfulla behållare. Den ger också entreprenören möjlighet att styra tömning och logistik på ett bättre sätt. Dels får entreprenören information om när det är dags att tömma, dels innebär uteblivet sms-meddelande att tömning inte behövs. Entreprenören slipper därmed att i onödan åka och tömma behållare som kanske är halvtomma. För ytterligare information: Ulla Krohn, chef för den regionala organisationen på Förpackningsinsamlingen tel 08-566 144 04, mobil 070-431 44 04 Mia Steinbach, regionansvarig, Förpackningsinsamlingen tel 0226-197 75, mobil 070-239 77 03 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20040823BIT21220/wkr0001.pdf

Dokument & länkar