Ny entreprenör för städning av återvinningsstationer i Tierp

Ny entreprenör för städning av återvinningsstationer i Tierp Förpackningsinsamlingen byter städentreprenör och har tecknat avtal med Returpappercentralen för städning av samtliga återvinningsstationer i Tierp. Bytet av entreprenör har föregåtts av ett normalt upphandlingsförfarande och Returpappercentralens anbud bedömdes som det mest fördelaktiga. För att det ska vara möjligt för Returpappercentralen att utföra sitt arbete är det viktigt att invånarna i Tierp inte lämnar sina grovsopor på återvinningsstationerna. Nedskräpningen vid återvinningssstationerna har varit ett så stort problem att Förpackningsinsamlingen sedan några månader tillbaka bedriver s k sopspaning. Samtliga identifierade personer som dumpar grovsopor och annat avfall vid återvinningsstationerna kommer att polisanmälas. Vad får man lämna vid en återvinningsstation? Det är viktigt att komma ihåg att återvinningsstationen endast är till för förpackningar och tidningar. Det är alltså endast förpackningar av papper, kartong, metall, hårdplast, mjukplast och glas samt tidningar som får lämnas. När det gäller hushållens grovsopor, ska de lämnas på kommunens återvinningscentral. Vem får lämna sina förpackningar? Observera att det endast är hushållen som har rätt att lämna sina använda förpackningar och tidningar på återvinningsstationen - ej företag/restauranger/m fl. Företag och restauranger ordnar sin hämtning via en entreprenör eller lämnar själva vid kommunens återvinningscentral. För ytterligare information: Mia Steinbach, regionansvarig, Förpackningsinsamlingen tel 0226-197 75, mobil 070-239 77 03 Torbjörn Alm, Returpappercentralen tel 018-186555 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/08/20040823BIT22140/wkr0001.pdf

Dokument & länkar