Statlig utredning ger producentansvaret för förpackningar godkänt

Statlig utredning ger producentansvaret för förpackningar godkänt Sinikka Bohlins utvärdering av producentansvaret ger godkänt betyg för förpackningsåtervinningen. I utredningen välkomnar hon vidare det kvalitetssäkringsarbete, som Förpackningsinsamlingen bedriver. Riksdagsledamoten Sinikka Bohlin har på regeringens uppdrag utvärderat producentansvaret för återvinning av förpackningar och andra varor. Återvinningen av förpackningar har granskats särskilt ingående. Utredningen har låtit oberoende institutioner granska miljöeffekter och samhällsekonomiska effekter. Utredningen har också utvärderat hur systemet fungerar för konsumenterna, konkurrensfrågor och organisationsfrågor. Slutsatsen är att producentansvaret för förpackningar får godkänt och ska drivas vidare. Miljöeffekterna är enligt utredningen positiva och verksamheten är samhällsekonomiskt försvarbar. Samtidigt framhålls behovet av bättre service till konsumenterna och ökad konkurrens för att utveckla olika marknader kring återvinningen. Utredningen välkomnar därför de åtaganden för att utveckla verksamheten framöver som Förpackningsinsamlingen har redovisat direkt till utredningen med bl a: - Helhetsansvar för städning - Snygga återvinningsstationer - Åtgärdande av problemstationer - Utbyggd fastighetsnära insamling - Förbättrad information En viktig fråga har varit om kommunerna skulle ta över insamlingsansvaret. Utredningen har kommit fram till att fördelarna med nuvarande ansvarsfördelning överväger och föreslår ingen förändring på denna punkt. Förpackningsinsamlingens VD, Rolf Lundquist, ger följande kommentarer: - Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt beskrivit och analyserat producentansvaret för förpackningar. Det är värdefullt att utredningen har genomförts på ett grundligt sätt och att alla berörda intressenter har getts utrymme att föra fram sina ståndpunkter. - Det är bra att utredningen nu slår fast att verksamheten ska drivas vidare utifrån principen om att producenterna har skyldigheter som är kopplade till ett eget huvudmannaskap. - Samtidigt är vi medvetna om att det finns förväntningar på ytterligare förbättringar i verksamheten, både från utredningen och från konsumenter och kommuner. Det är skälet till att vi nu har tagit på oss ett helhetsansvar för städning, en utbyggnad av den fastighetsnära insamlingen och ett entydigt ansvar för driften av återvinningsstationerna. Vi påskyndar nu också arbetet med att snygga till återvinningsstationerna och göra insamlingsbehållarna bl a mer funktionella. - Vi gör också kraftfulla insatser för att få bort den nedskräpning som fortfarande förekommer. För att lyckas måste den medvetna dumpning av grovsopor och andra sopor som förekommer upphöra. - Samarbetet lokalt med kommunerna är viktigt för att verksamheten ska bli framgångsrik. De kvalitetshöjande åtgärder vi nu sätter in måste därför ske i nära samråd med kommunerna. För ytterligare information: Rolf Lundquist, VD för Förpackningsinsamlingen, tel 08-56614412 - såvitt avser återvinningsstationer och samråd med kommunerna Mikael Ankers, VD för REPA och expert i utredningen, tel 08-56614401 - för övriga frågor. En sammanfattning av rapporten "SOU 2001:102 - Resurs i retur" hittar du på www.sou.gov.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20040823BIT20730/wkr0001.pdf

Dokument & länkar