Ytterligare återvinningsstationer i Linköping får sms-larmande behållare

Ytterligare återvinningsstationer i Linköping får sms-larmande behållare Förpackningsinsamlingen har beslutat att byta ut ett flertal av behållarna på återvinningsstationer i Linköping. 11 återvinningsstationer kommer att få helt nya behållare. Behållarna för pappersförpackningar kommer även att utrustas med s k nivåvakter, som skickar ett sms-meddelande när det är dags att tömma behållaren. Arbetet beräknas vara klart senast den 31 december 2003. Bytet av behållare kommer att ske på följande återvinningsstationer: Ryd centrum, Johannelunds centrum, Gottfridsberg, Ica Hjulsbro, Ica Vidingsjö, Ica Malmslätt, Ica Linghem (där även ny plats ska byggas), OKQ8 Braskens Bro, Preem Ljungsbro, Cloettavallen Ljungsbro, Tempo Grinden. De nya behållarna är designade för att passa in i närmiljön. De är också tekniskt anpassade för att motsvara de krav som ställs vad gäller säkerhet och tömning. Nivåvakten som installeras i behållarna för pappersförpackningar, består av en sensor som har placerats inne i behållaren. En gång i timmen sänder de en ljusstråle mot behållarens fyra hörn. När tre av dessa bryts registreras behållaren som fylld och ett sms-meddelande sänds till tömningsentreprenören.Entreprenören har sedan 24 timmar på sig att tömma. Syftet med den nya tekniken är att minska den nedskräpning som beror på att behållarna är överfulla. Nivåvakten minskar inte bara antalet överfulla behållare. Den ger också entreprenören möjlighet att styra tömning och logistik på ett bättre sätt. Dels får entreprenören information om när det är dags att tömma, dels innebär uteblivet sms-meddelande att tömning inte behövs. Entreprenören slipper därmed att i onödan åka och tömma behållare som kanske är halvtomma. Indragning av två återvinningsstationer Tyvärr kommer två återvinningsstationer utanför Linköpings tätort att dras in den 1 december 2003. När det gäller Askeby är orsaken att markägaren behöver marken som parkeringsplats till skolans personal. Någon alternativ plats har ännu inte hittats i Askeby. Närmaste återvinningsstation är Linghem. I Sjögestad är orsaken till indragningen att det sökta bygglovet avslagits av kommunens byggnämndskontor. Stationen kommer ej att ersättas. Närmaste återvinningsstation är Vikingstad. För ytterligare information: Peter Brunius, regionsansvarig, Förpackningsinsamlingen, tel 011-17 98 41, mobil 070-239 77 04 Ulla Krohn, chef för den regionala organisationen på Förpackningsinsamlingen tel 08-566 144 04, mobil 070-431 44 04, ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20040823BIT21200/wkr0001.pdf

Dokument & länkar