Bilägare under 25 år tre gånger mer skadedrabbade än äldre

Försäkringsbolaget If har gjort en sammanställning över antalet trafikskador i olika åldersgrupper.  Den visar att bilägare under 25 år drabbas av tre gånger fler skador än bilägare över 55 år.

- Det är tyvärr ett faktum att yngre bilförare är betydligt mer skadedrabbade än äldre. Många behöver tid och erfarenhet för att kunna hantera olika situationer och undvika olyckor när de är ute i trafiken, säger Dan Falconer, motorspecialist på försäkringsbolaget If.

Yngre bilförare är en riskfaktor i trafiken. En sammanställning över antalet skador som försäkringsbolaget If tagit fram visar på stora skillnader mellan åldersgrupper. Bilförare under 25 år löper tre gånger större risk att drabbas av en trafikskada än bilförare över 55 år.

- Vi ser att åldern är den mest avgörande faktorn. Äldre bilförare har en bättre förmåga att bedöma olika situationer i trafiken. En del kan uppfatta detta som provocerande, men vi ser det svart på vitt i skadestatistiken att skillnaderna är väldigt stora, säger Dan Falconer.

För nivån på trafikförsäkringen är skaderisken av stor betydelse. Lägre risk innebär billigare trafikförsäkring.

Äldre bilförare har i allmänhet också större självinsikt i trafiken. Den egna förmågan överskattas inte i samma utsträckning som hos yngre. I en undersökning som försäkringsbolaget If låtit göra svarar 4 av 10 bilförare över 45 år att de är tveksamma om de skulle klara körkortsprovet idag. Bland bilförare under 30 år uppger bara 2 av 10 att de känner motsvarande osäkerhet.

− Det kan verka lite märkligt att de som själva anser sig ha bäst kunskap råkar ut för flest olyckor. Våra siffror visar att i trafiken räcker det inte med kunskap, det behövs också erfarenhet och insikt om den egna förmågan för att minska olycksrisken, säger Dan Falconer.

Försäkringsbolaget If försäkrar runt 1 000 000 bilar i Sverige, ungefär 30 procent av marknaden.

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

 

 Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2009 till 41 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 600. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och personförsäkring för privatpersoner och företag.

 

Taggar:

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar