En majoritet av kommunerna saknar plan för säkra skolvägar

Cykelfrämjandet har tillsammans med försäkringsbolaget If frågat Sveriges kommuner om de har någon plan för säkra skolvägar. Över hälften saknar en plan eller strategi för att skapa trygga skolvägar för cyklande barn och föräldrar. Flest kommuner som uppger att de har en plan finns i Jönköpings och Hallands län samt på Gotland. Sämst resultat var det i Södermanland och Norrbotten.

I en enkät har Cykelfrämjandet tillsammans med If frågat Sveriges samtliga kommuner om deras arbete för säkra skolvägar. Undersökningen visar att över hälften av de svarande kommunerna inte har en plan eller strategi för att få fler barn och föräldrar att på ett säkert och tryggt sätt ta sig till och från barnets skola med cykel. Var tredje kommun uppger att de har en plan eller en strategi.

Flest kommuner som uppger att de har en plan finns i Jönköpings och Hallands län samt på Gotland (en kommun). Sämst resultat var det i Södermanland och Norrbottens län, där ingen kommun uppgav att de har en plan för säkra cykelvägar.

- Att cykla till skolan är det bästa för barnen. Det bidrar både till bättre hälsa, bättre inlärningsförmåga och bättre miljö. Därför behöver fler kommuner satsa på att göra det tryggt för barn och föräldrar som vill kunna ta cykeln till skolan, säger Christian Juul, ordförande i Cykelfrämjandets Riksförbund.

If genomför varje år en undersökning om trafikmiljön vid Sveriges grundskolor.

- Vi vet från dessa undersökningar att skjutsandet med bil är ett stort problem. Det skapar en otryggare trafikmiljö för barnen. Därför är detta ett område som kommunerna måste jobba med. Det blir i längden ohållbart om alla åker bil för att skolvägarna inte är tillräckligt säkra för att barnen ska kunna gå eller cykla, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

Resultat enkäten:

Har kommunen en plan eller strategi för hur kommunen ska få fler barn och föräldrar att på ett säkert och tryggt sätt ta sig till och från barnets skola med cykel?

Ja                            34%

Nej                          57%

Senast 2012              9%

180 av landets 290 kommuner svarade på enkäten i december 2011.

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2011 till 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 200. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och personförsäkring för privatpersoner och företag.

Taggar:

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera