Föräldrarna största faran i skoltrafiken enligt rektorerna

Mer än hälften av Sveriges rektorer anser att trafiksäkerheten utanför deras skolor är ett problem och missnöjet med att kommunerna inte tar sitt ansvar är stort. Men den största faran är föräldrarna som lämnar och hämtar sina barn i bil. Det visar en undersökning som försäkringsbolaget If nyligen genomfört för femte året i rad. 

Nu drar skolorna igång runt om i landet och hundratusentals barn ska iväg till skolan för första gången på flera månader. Roligt tycker många, men inte riskfritt. Ifs undersökning bland 1 178 grundskolerektorer visar att var fjärde rektor har varit med om att det inträffat en trafikincident eller en olycka under dennes tid på skolan. Inte helt oväntat har de flesta olyckorna inträffat i storstäderna, där Stockholm är värst drabbat.

Fyra av tio rektorer anser inte att kommunen gör tillräckligt för att skapa en trygg trafikmiljö runt Sverige skolor. Men majoriteten är överens om att det är föräldrarna till barnen som utgör den absolut största trafikfaran. I samband med att barnen hämtas och lämnas ökar trafiken avsevärt utanför skolorna och många stressade barnföräldrar håller en alltför hög hastighet.

– Vi måste hjälpas åt och höja säkerheten runt skolorna så att vi kan minska antalet olyckor. Kommunerna måste se över vad de kan göra för att skapa en tryggare skolväg för barnen och föräldrarna måste se till att dämpa farten, säger Henrik Ask, personskadechef på If.

Samåkning och gemensamma promenader med föräldrar och barn där det går är också sätt att förbättra säkerheten kring skolan.

Sex av tio rektorer är oroliga för att något allvarligt skall inträffa runt deras skola i framtiden.

Undersökningsresultatet riks:

57% av rektorerna anser att trafiksäkerheten är ett problem

23% har varit med om en trafikolycka under sin tid på skolan 

60% av rektorerna är oroliga att något allvarligt skall inträffa

38% anser att kommunen gör tillräckligt för att förbättra trafiksäkerheten

13% anser att trafiksäkerheten har förbättrats det senaste året

55% anser att föräldrar som lämnar i bil utgör den största trafikfaran

Om undersökningen:

För femte året i rad genomförde If en trafiksäkerhetsundersökning med Sveriges grundskolerektorer. 1 178 personer besvarade årets enkät som gjordes i april. 

För ytterligare information:

Caroline Uliana, Externinformationschef If Sverige. Mobil 070-628 23 63 E-post: caroline.uliana@if.se

Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2010 till 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 400. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och personförsäkring för privatpersoner och företag.

Taggar:

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar