Här är risken för viltolyckor störst - lista län för län

Bilisterna i Kronoberg löper störst risk i landet att råka ut för en viltolycka. Det visar nya beräkningar från försäkringsbolaget If.

Totalt har det skett över 21 000 viltolyckor i Sverige i hittills i år. Älgolyckorna ligger på en fortsatt hög nivå.

If har tagit fram listan över länen med flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar. För tredje året i rad är bilisterna i Kronoberg mest drabbade av viltolyckor. Här har 1173 viltolyckor skett hittills i år, varav 179 älgolyckor. Det innebär 13 olyckor på 1000 bilar. Kalmar län och Värmland är tvåa och trea på listan.

– Vi går nu in i den farligaste tiden på hela året. Det brukar ske mest viltolyckor i november. I alltför många fall beror olyckorna på att man kör fort trots höstmörker och halka, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

- Det bästa man kan göra för att minska olycksrisken är att sänka hastigheten, särskilt om vägen inte är torr. Och att man alltid använder bilbälte, om det ändå skulle hända något.

Förra året ökade antalet älgolyckor i trafiken med 20 procent jämfört med 2005. I år tycks siffran bli lika hög som i fjol, enligt färsk statistik från Nationella Viltolycksrådet.

Svenskarna är rädda för att köra på ett djur i höstmörkret, visar en tidigare undersökning som Gallup gjort på uppdrag av If*. Hälften av de personer i undersökningen som svarat att de tyckte att det var otäckt att köra i mörker, uppgav att risken att köra på ett djur var det största orosmomentet.

I hela landet inträffade drygt 34 000 kollisioner med vilda djur förra året. Det är över 90 om dagen. Omkring 17 000 anmäldes till försäkringsbolagen. I snitt har 5 av 1000 personbilar i Sverige råkat ut för en viltolycka under 2007.

De flesta viltolyckor orsakar enbart materiella skador på bilarna. Vid krockarna med älg, som står för cirka 13 procent av olyckorna, är det däremot inte ovanligt med personskador. Åtta personer dog i viltolyckor 2006, samtliga i älgkollisioner. I Jämtland, Västerbotten och Norrbotten står älgolyckorna för omkring hälften av alla viltolyckor.

Här är länen med störst risk för viltolycka (förra årets placering inom parentes):

1. (1) Kronoberg (13 olyckor per 1000 bilar)
2. (2) Kalmar (9,7)
3. (4) Värmland (9,3 per 1000) (1:a år 2005)
4. (6) Jämtland (8,5)**
5. (3) Jönköping (7,9)*
6. (ny) Uppsala (7,7)*
7. (7) Södermanland (7,5)*
8. (ny) Blekinge (7,2)
9. (8) Dalarna (6,6)
10. (5) Örebro (6,3)*
11. Östergötland (5,6)
12. Västra Götaland (5,1)*
13. Halland (4,9)
14. Västmanland (4,6)
15. Skåne (3,9)
16. Västerbotten (3,3)
17. Gävleborg (3,2)**
18. Västernorrlands län (2,7)
19. Stockholms län (2,5)
20. Norrbotten (2,2)*
21. Gotland (1,5)

Här är det totala antalet viltolyckor per län:

Blekinge 555 viltolyckor
Dalarna 972 viltolyckor
Gotland 48 viltolyckor
Gävleborg 446 viltolyckor **
Halland 738 viltolyckor
Jämtland 567 viltolyckor **
Jönköping 1287 viltolyckor *
Kalmar 1138 viltolyckor
Kronoberg 1173 viltolyckor
Norrbotten 290 viltolyckor *
Skåne 2147 viltolyckor
Stockholm 1965 viltolyckor
Södermanland 949 viltolyckor
Värmland 1315 viltolyckor
Västerbotten 403 viltolyckor
Västernorrland 339 viltolyckor
Västmanland 535 viltolyckor
Västra Götaland 3485 viltolyckor *
Uppsala 1096 viltolyckor *
Örebro 824 viltolyckor
Östergötland 1074 viltolyckor

Statistiken gäller januari - september 2007 om ej annat uppges.
* Siffror saknas för september
** Siffror saknas för augusti och september

Vid en olycka med ett vilt djur, gör följande:
• Sätt ut varningstriangeln.
• Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.
• Ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
• Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadats.

Den som kolliderar med vilt har anmälningsplikt. Gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

* Gallups undersökning (10/05) omfattar 1 500 personer jämt fördelat på Sverige, Norge och Finland.

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar