If delade ut pris till KRIS

If Skadeförsäkring delade idag ut det s.k. Eldsjälspriset på 80 000 kronor till organisationen KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället. Prisutdelningen skedde på Fryshuset, där ett tredagars Forum för Eldsjälar just nu pågår.

Motiveringen lyder bland annat: "För ett konsekvent och målinriktat arbete som har hjälpt flera tusen kriminella och missbrukare att ta sig ur kriminalitetens och drogernas onda cirklar. För att så många har blivit förebilder istället för en del av problemet." Försäkringsbolaget If har instiftat ett pris som årligen ska delas ut till en organisation eller förening som arbetar med brottsförebyggande verksamhet. – If arbetar aktivt med att förebygga vardagsbrott i samhället. En naturlig del av försäkringsverksamheten är att verka för ett samhälle där alla kan leva i trygghet. KRIS är en viktig indirekt brottsförebyggande organisation vars arbete vi vill stödja genom det här priset, säger Torbjörn Magnusson, VD If Skadeförsäkring. – KRIS är det mest spännande brottsförebyggande projekt, som startats under de tio senaste åren och jag är glad att If har valt att ge Eldsjälspriset till just dem, säger Anders Carlberg, grundare av Fryshuset. – Samarbetet med ideella organisationer är en investering i våra kunders och vårt samhälles trygghet. I den allmänna debatten om brottslighet handlar ofta diskussionen om politiska och polisiära ansvarstaganden. Det är inte tillräckligt. Genom att stödja KRIS i deras verksamhet vill vi sätta fokus på och uppmana politiker och myndigheter att inse vikten av att ideella organisationer engageras i betydligt större omfattning i samhällets brottsförebyggande arbetet, fortsätter Torbjörn Magnusson. Den ideella föreningen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) har hjälpt 100-tals människor att ta sig ur kriminalitet och drogberoende. Krismodellen är unik och ett viktigt komplement till existerande vårdalternativ och andra initiativ för att minska brottsligheten och missbruket i Sverige. Föreningen har 5300 medlemmar, de flesta är före detta brottslingar.

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar