Nära 9 av 10 vardagsbrott förblir olösta

En kartläggning som försäkringsbolaget If gjort av Brå:s senaste statistik visar att uppklaringen är sämre eller oförändrad inom samtliga vardagsbrottskategorier. Endast 13 procent av de drygt 300 000 vardagsbrott som anmäldes i Sverige under första halvåret i år klarades upp. Det är främst inbrott och skadegörelsebrott som förblir olösta.

If har gjort en kartläggning av Brå:s halvårsstatistik över andelen uppklarade vardagsbrott - misshandel, stöld, skadegörelse, bostadsinbrott och trafikbrott. Resultatet visar att trots polisens uttalade ambitioner så sjunker andelen personuppklarade* vardagsbrott.

Inbrott ligger i botten när det gäller uppklarade brott - endast tre procent av dessa klaras upp.

– Att uppklaringen av vardagsbrotten inte förbättras trots att rättsväsendet sedan en tid haft stor press på sig, tyder ju på att man valt att lägga resurserna på fel åtgärder. Det är fortfarande för mycket fokus på att jaga pinnar i statistiken istället för att jaga bovar, säger Göran Kellner, utredningschef på If.

Trafik- och misshandelsbrott är de kategorier där andelen uppklarade brott sjunker mest; med tio respektive tre procent. Uppklaringen för inbrott och skadegörelsebrott har backat med en procent, medan stöldbrotten ligger kvar på samma nivå. minskat.

– På riksnivå har det alltså inte skett en förbättring inom en enda vardagsbrottskategori. Läget är antingen sämre eller helt oförändrat, säger Göran Kellner, utredningschef på If.

Andel personuppklarade vardagsbrott per län totalt

Län Jan-jun 2014 Skillnad 2013
Norrbottens län 22 % +3 %
Jämtlands län 19 % +2 %
Uppsala län 18 % +2 %
Blekinge län 18 % +1 %
Värmlands län 18 % +1 %
Västernorrlands län 17 %  -3 %
Hallands län 16 %   0 %
Kalmar län 16 %  -2 %
Västmanlands län 15 %  -2 %
Dalarnas län 15 %  -2 %
Örebro län 15 %   0 %
Västerbottens län 15 %  -4 %
Jönköpings län 14 %   0 %
Östergötlands län 14 %  -3 %
Gävleborgs län 14 %  -5 %
Västra Götalands län 13 %  -1 %
Kronobergs län 13 %  -4 %
Skåne län 12 %  -1 %
Gotlands län 12 %  -2 %
Södermanlands län 12 %  -3 %
Stockholms län 10 %  -2 %
Hela Sverige 13 %  -1 %

Vardagsbrott i Sverige jan-jun 2013 och jan-jun 2014:

Brottstyp Anmälda brott jan-jun 2013 Personuppklarade brott jan-jun 2013 Andel person-uppklarade 2013 i % Anmälda brott jan-jun 2014 Personuppklarade brott jan-jun 2014 Andel person-uppklarade 2014 %
Sverige            
Misshandel 38713 6655 17 39794 5730 14
Stöld 155327 14118 9 164757 14295 9
Inbrott 18841 665 4 20396 662 3
Skadegörelse 64729 2733 4 71808 2375 3
Trafikbrott 34179 20302 59 42583 21063 49
Totalt 311789 44473 14 339338 44125 13

* Med personuppklarat brott menas att det finns en skäligen misstänkt gärningsman och att åklagare beslutat om att väcka åtal, meddela åtalsunderlåtelse eller utfärda strafföreläggande.

Om if.se/vardagsbrott

if.se/vardagsbrott samlas statistik, aktuella artiklar, krönikor, pressmeddelanden, debattartiklar och relevanta länkar, alla relaterade till vardagsbrott. Statistiken bygger på Brottsförebyggande rådet, Brå:s officiella statistik. De brott som klassificeras som vardagsbrott är misshandel, skadegörelse, bostadsinbrott, trafikbrott och stöld.

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2013 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Taggar:

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Media

Media