Oklart vem som är vållande i en av fem trafikolyckor

I omkring 20 procent av alla kollisioner i trafiken uppstår det diskussioner om vem som bär ansvaret. Tvisterna uppstår framför allt efter kollision på smala vägar, i rondeller eller när vi byter fil. Alltför få tar bilder av trafikkollisioner, menar försäkringsbolaget If. Foton kan göra det lättare att komma fram till vem som är vållande.

Det är inte bara bilägarna som kan vara oeniga efter en trafikolycka. Även ägarnas försäkringsbolag har ibland olika uppfattning.

Påkörning bakifrån, backningsolyckor och skador på parkerad bil utgör mer än hälften av det totala antalet olyckor i trafike. I dessa fall uppstår det sällan oenighet om vållandet. Tvisterna uppstår istället efter kollision på smala vägar, i rondeller eller när vi byter fil.

– I omkring 20 procent av fallen blir det diskussioner om vilken förare som bär ansvaret. Om alla kollisioner dokumenterades med bilder eller video skulle det kunna gå mycket snabbare att fastslå händelseförloppet och ansvarsfördelningen. En tydlig skadeanmälan med skisser och bilder gör att vi kan betala ut ersättning mycket snabbare än om händelsen är oklar, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

– Ödsla inte tid på att stå och dividera med den andra föraren. Ta hellre fram mobilen och ta några bilder, säger han.

Nu när nästan alla har en mobiltelefon med kamera har försäkringsbolagen fått bättre tillgång till bilder. Men det finns fortfarande stor utvecklingspotential. I de skador som If ansett att fotodokumentation skulle vara till hjälp för att ta ett beslut, finns det bilder i långt under hälften av fallen.

Det är viktigt att bilderna blir tagna med en gång. Trots att försäkringsbolagen kan få god hjälp av exempelvis Google Maps för att få en tydlig bild över platsen kan både sikt och faktisk vägbredd ändra sig snabbt när väderförhållandena skiftar, särskilt på vintern.

– Om du kolliderar, men är oskadd, är det viktigt att ta bilder av hur bilarna står i förhållande till varandra, avstånden mellan dem och längden på eventuella bromsspår. Fotografera även sikthinder som vegetation, hus och murkanter nära vägbanan, dessa kan vara viktiga när förloppet ska förklaras, säger Dan Falconer.

If har en egen app –”If hjälper dig” - för Iphone och Android som bland annat underlättar vid fotografering av kollisionsskador .

Så anmäler du en skada:

1) Om du har en skadeanmälan i bilen, så fyll i den på olycksplatsen. Det är mycket bra om båda parter har möjlighet att skriva under.

2) Försök att få med så mycket fakta som möjligt.

3) Ta bilder på skadeplatsen.

4) Försök att hitta vittnen som har sett olyckan. Namngivna vittnen som kan styrka ett händelseförlopp underlättar ansvarsfördelningen.

5) Ring ditt försäkringsbolag så snart ni kan. De allra flesta skador kan lösas direkt per telefon och du kan snabbt komma i gång med reparationen av bilen. 

6) Det går ofta också bra att anmäla din skada via försäkringsbolagets webbplats.

För ytterligare information vänligen kontakta: Caroline Uliana, Informationschef If Sverige. Mobil: 070-628 23 63 E-post: caroline.uliana@if.se

 

 

 

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2010 till 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 400. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och personförsäkring för privatpersoner och företag.

Taggar:

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera