Pressmeddelande - If Skadeförsäkring 9 månadersrapport

Pressmeddelande - If Skadeförsäkring 9 månaders rapport 1 januari - 30 september 2003 * Fortsatt positiv resultatutveckling. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt och uppgick till 1 860m SEK (-2 684m) * Försäkringsrörelsen redovisar en kraftig resultatförbättring till följd av åtgärdsprogrammets fortsatta resultateffekter samtidigt som skadeutfallet varit gynnsamt under perioden * Totalkostnadsprocenten förbättrades till 101,5 % (106,6%) och för helåret förväntas den vara i nivå med niomånadersresultatet, förutsatt ett normalt skadeutfall * Avvecklingsförluster i Skandinavien uppgår till 1,1 miljarder SEK (- 194m) * Investeringsresultatet gynnades av uppgången på aktiemarknaderna. Kapitalavkastningen var 3,7% (0,3%) under de första nio månaderna vilket motsvarar en årsavkastning på 4,9%. * I oktober offentliggjorde If avtal om försäljning av Sjö & Energi portföljen If Skadeförsäkring* 106 80 Stockholm www.if.se Torbjörn Magnusson, Koncernchef + 46 8 788 11 07 Ricard Wennerklint, Ekonomidirektör + 46 8 788 11 63, +46 70 688 11 63 Caroline Rosén, Chef Investerarrelationer + 46 8 788 38 53, +46 70 589 00 37 *) If är det ledande skadeförsäkringsbolaget i Norden. If omsatte 38 miljarder kronor 2002 och har 7 500 anställda. Aktieägare är Sampo 38,05%, Storebrand 22,47%, Skandia 19,36%, Skandia Liv 10,06% och Varma- Sampo 10,06%. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00100/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00100/wkr0002.pdf The full report

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar