Skadegörelsebrotten ökade med 43 procent i västsverige

Ifs kartläggning av Brås senaste siffror – som summerar 2015 års brottsstatistik – visar att vardagsbrotten fortsätter att öka i landet. Skadegörelsefallen i polisregion Väst ökade till exempel med hela 43 procent under förra året jämfört med 2014.

Totalt anmäldes 736 360 vardagsbrott i Sverige under 2014, vilket är en femprocentig ökning jämfört med 2014. Ifs kartläggning visar att antalet vardagsbrott i polisregion Väst  – som innefattar Halland och Västra Götalands län – ökade med nio procent jämfört med 2014. Det är skadegörelsebrotten som står för den kraftigaste ökningen i regionen; de ökade med anmärkningsvärda 43 procent under förra året.

– Den ökade skadegörelsen drabbar enskilda individer och kostar kommunerna många miljoner, pengar som skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt för att skapa en trivsam och trygg närmiljö, säger Göran Kellner, utredningschef på If.

Totalt anmäldes 148 908 vardagsbrott i Väst under 2015. Under 2014 anmäldes 136 511 vardagsbrott. Utöver skadegörelsebrotten har även inbrotten ökat med fem procent, misshandelsbrotten och stölderna ökat med två procent vardera medan trafikbrott har minskat med sex procent.

Antal anmälda vardagsbrott i polisregion Väst jan-dec 2015 vs jan-dec 2014:

Brottstyp Anmälda  brott 2015  Anmälda  brott   2014  Procentuell  förändring  Per 100  000  invånare
Region Väst
   Misshandel 14621 14389 2% 747
   Inbrott 8483 8073 5% 433
   Stöld 71468 70361 2% 3650
   Skadegörelse  38644 26944 43% 1974
   Trafikbrott 15692 16744 - 6% 801
   Totalt 148908 136511 9% 7605

Om if.se/vardagsbrott
if.se/vardagsbrott samlas statistik, aktuella artiklar, krönikor, pressmeddelanden, debattartiklar och relevanta länkar, alla relaterade till vardagsbrott. Statistiken bygger på Brottsförebyggande rådet, Brå:s officiella statistik. De brott som klassificeras som vardagsbrott är misshandel, skadegörelse, bostadsinbrott, trafikbrott och stöld. 

För ytterligare information: Tobias Edlund, Presskontakt If Sverige. Mobil: 070-858 97 86 E-post: tobias.edlund@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2014 till drygt 42 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia