Skydda huset mot översvämning

Stora regnmängder på många håll i landet gör att risken för översvämningar i källare och garage nu är stor. Kostnaden för en översvämmad villa kan bli flera hundra tusen kronor, enligt försäkringsbolaget If.

Det har regnat mycket i delar av landet den senaste tiden. De stora mängderna vatten kan inte tas upp av mark och avloppssystem, utan leder till översvämningar i hus och andra byggnader. Situationen har varit svårast på västkusten som haft omfattande problem. Nu har även övriga mellansverige fått mycket regn.

– Många villaägare har tyvärr drabbats. Det är främst källare och lös egendom som skadas av vattnet, säger Mathias Pettersson, besiktningsman på If.

Snittkostnaden för en översvämmad villa är 40-50 000 kronor, men kan sträcka sig upp mot 2-300 000 kronor enligt Ifs beräkningar.

– Det finns saker man kan göra för att minska riskerna för att få översvämning i källaren. Framför allt ska man kolla hängrännorna, leda bort vattnet och se till att hålla gatubrunnarna fria så att vattnet har någonstans att ta vägen. Ifall översvämningen beror på att avloppssystemet inte klarar vattenmassorna är den extra obehaglig. Då måste man också skydda sig själv och vara noggrann med hygien, säger Mathias Pettersson.

En vanlig villaförsäkring täcker översvämning i källare och garage som orsakats av att det har runnit in vatten genom dörrar, fönster, ventiler och liknande. Självrisken är 10 000 kronor.

IFS TIPS FÖR ATT UNDVIKA EN ÖVERSVÄMMAD KÄLLARE

 • Håll avloppsbrunnar fria från skräp
 • Ge vattnet fri väg till brunnarna
 • Led iväg smältvattnet från stuprör bort från huset
 • Rensa avlopp i förebyggande syfte
 • Se till att hängrännor är rensade
 • Palla upp vattenkänsliga saker som du förvarar i källaren

Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att veta hur man ska gå tillväga för att minimera skadorna:

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna
 • Ring ditt försäkringsbolag, som bland annat hjälper till med uttorkning
 • Om möjligt, flytta undan fuktkänsligt bohag
 • Kontakta Räddningstjänsten för hjälp med länspumpning vid behov
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten som trängt in
 • Anmäl översvämningen till VA-verket

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2010 till 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 400. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och personförsäkring för privatpersoner och företag.

Taggar:

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera