Småföretagare tror att vanliga hemförsäkringen gäller

Många småföretagare tror felaktigt att de täcks av den vanliga hemförsäkringen. Enligt försäkringsbolaget If förekommer det ofta att kunder med egen verksamhet nekas ersättning. Det finns idag drygt 1 miljon företag i Sverige. Antalet försäkrade företag är dock bara runt 750 000.

Antalet företag har stadigt ökat under det senaste decenniet och är idag 1 041 000 enligt statistik från Ekonomifakta. En uträkning från If visar att antalet försäkrade företag är betydligt färre, runt 750 000. Det innebär att ett stort antal företag saknar försäkringsskydd.

Sannolikt är många av dessa mindre företag, där gränsen mellan privatpersonen och företagaren är otydlig. Allt fler arbetar idag som konsulter, frilans eller på annat sätt utan en vanlig anställning. Många jobb utförs från den egna bostaden. Datorn är det viktiga arbetsredskapet, tillsammans med den egna kompetensen.

- Vi får ofta in ärenden där personer med egna företag saknar försäkring som täcker företaget. Om exempelvis  en konsult tappar laptopen i sjön ersätts den inte på hemförsäkringen. Den här luckan är väldigt få medvetna om, säger Magnus Wallén, företagsexpert på If

Den vanliga hemförsäkringen gäller inte för ett företags verksamhet. Det betyder att allt som företaget använder, kommunicerar och producerar faller utanför.  Bland ärenden som If får in är företagare som fått sin utrustning stulen eller förstörd ofta förekommande. En stor risk är även rättstvister av olika slag.

- Förutom utrustningen kan arbetsmaterialet vara av stort värde. Småföretagare har sällan stora marginaler och det kan äventyra hela verksamheten om oturen är framme, säger Magnus Wallén.

Försäkringsfakta: Försäkringsskydd för företag erhålls genom en företagsförsäkring. Mindre företag har standardiserade försäkringar för branschen. Stora företag har försäkringar som är speciellt anpassade till det företagets verksamhet.

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2013 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Taggar:

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Media

Media