Starkt tredje kvartal för If

Försäkringsbolaget If visar på ett stabilt och starkt resultat när siffrorna för tredje kvartalet 2015 redovisas i dag.  

- Under tredje kvartalet har det varit stor aktivitet hos oss, med fokus på förbättringar som kommer våra kunder till godo. Vi har bland annat gjort våra internetlösningar ännu bättre, vi har förbättrat vårt förmånsprogram och vi har förnyat ett av våra allra största märkesförsäkringsavtal på bilsidan, säger Ifs koncernchef Torbjörn Magnusson.

- Vi har verkligen också fått bistå med vår goda skadereglering, särskilt under översvämningarna i Norge i september. Mot denna bakgrund är det mycket glädjande att vi nu kan visa på den lägsta totalkostnadsprocenten någonsin under ett tredje kvartal, säger Torbjörn Magnusson, som leder Nordens största skadeförsäkringsbolag.

Nyckeltal för If

Januari-september 2015

  • Det tekniska resultatet för perioden januari-september 2015 blev 4 495 MSEK, jämfört med 3 987 MSEK samma period förra året.
  • Totalkostnadsprocenten blev 84,6 (87,8).
  • Resultatet före skatt var 6 690 MSEK (6 436).

Tredje kvartalet 2015

  • Det tekniska resultatet för tredje kvartalet 2015 blev 1 698 MSEK (1 424).
  • Totalkostnadsprocenten var 83,8 för tredje kvartalet (86,9).
  • Resultatet före skatt blev 2 311 MSEK (2 102).

Nyckeltal för Ifs svenska verksamhet

If har verksamhet i hela Norden och Baltikum. Här är nyckeltalen för den svenska marknaden.

Januari-september 2015

  • Det tekniska resultatet i Sverige för perioden januari-september 2015 blev 1 640 MSEK, jämfört med 615 MSEK samma period året innan.
  • Totalkostnadsprocenten slutade på på 85,0 (95,9).

Tredje kvartalet 2015

  • Det tekniska resultatet för tredje kvartalet 2015 blev 686 MSEK (188).
  • Totalkostnadsprocenten var 80,8 för tredje kvartalet (95,8).

- För Sverige är det särskilt roligt att se en tillväxt hittills i år på mer än 4 procent. Den största andelen av detta kommer från nya distributionskanaler och en stark bilförsäljning, säger Torbjörn Magnusson.

If har också fortsatt att investera i utvecklingen av kundanpassade internetlösningar som ska få ännu fler att använda digitala plattformar.

- Vi märker att våra kunder värdesätter att vi är det modernaste försäkringsbolaget på marknaden, säger Ifs koncernchef.

Sampos resultat

If är en del av finanskoncernen Sampo. Sampokoncernens resultat före skatt för juli-september 2015 var 460 miljoner euro (452). Resultatet per aktie var 0,71 euro (0,71 euro) för tredje kvartalet 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta: Caroline Uliana, informationschef If Sverige. Mobil: 070-628 23 63 E-post: caroline.uliana@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2014 till drygt 42 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera