Stockholmarna värsta fartsyndarna

Var femte stockholmare säger sig kör för fort varje gång han eller hon är ute och kör bil. Sex av tio säger att de oftast gör det. Därmed är huvudstadsborna de som fartsyndar oftast av alla. Antal döda i singelolyckor som orsakats av för hög hastighet ökade kraftigt under 2008 i Stockholms län. På sträckor som utrustats med fartkamera i länet har olyckorna däremot minskat.

I en undersökning som försäkringsbolaget If gjort bland 3 337 körkortsinnehavare mellan 18 och 74 år uppger nära hälften av de tillfrågade, 46 procent, att de kör för fort minst hälften av gångerna bakom ratten. 12 procent kör för fort varje gång. De som bryter mot hastighetsbegränsningarna mest av alla, enligt dem själva, är stockholmarna. 59 procent av de tillfrågade i länet uppgav att de kör för fort minst hälften av gångerna, 18 procent säger att de gör det varje gång. Dubbelt så många män som kvinnor - 16 procent mot 8 – uppger i Ifs undersökning själva att de kör för fort varje gång de sitter bakom ratten. – Den här typen av beteende hör hemma på tävlingsbanor och inte på allmänna vägar. Alla bilister vet att fart dödar. Ändå kör så många konsekvent för fort. Det är faktiskt skrämmande, säger Dan Falconer, motorexpert på If. 45 personer omkom i trafiken i Stockholms län under 2008, vilket enligt NTF är en minskning från 53 året innan. De flesta olyckstyper minskade i länet, med undantag för singelolyckorna med bil som ökat från 14 stycken 2007 till hela 21 stycken 2008. Det har konstaterats att hög fart varit en stark gemensam nämnare vid många av dessa dödsolyckor. I Stockholms län har olycksnivån på vissa sträckor med fartkameror däremot sjunkit med hela 50 procent, enligt trafikforskare. Då man ökar genomsnittshastigheten med 10 km/tim stiger antalet döda med 50 procent. Om alla höll hastighetsgränserna skulle enligt Vägverket 100-150 liv sparas varje år. Förra året dog omkring 420 personer i trafiken och cirka 4 000 skadas allvarligt. Andel per län (exkl. Gotland) som uppger att de kör för fort minst hälften av gångerna (jmf rikssnittet 46 procent): FLER LÄNSSIFFROR FINNS ATT TILLGÅ 1. Stockholms län 59 procent kör för fort minst hälften av gångerna 2. Värmland 58 procent 3. Kronoberg 56 procent 4. Blekinge 52 procent 5. Västmanland 48 procent 5. Kalmar 48 procent 5. Östergötland 48 procent 6. Södermanland 46 procent 6. Dalarna 46 procent 6. Västernorrland 46 procent 7. Västra Götaland 45 procent 7. Örebro län 45 procent 7. Skåne 45 procent 7. Halland 45 procent 8. Jönköpings län 42 procent 8. Uppsala län 42 procent 9. Gävleborgs län 40 procent 10. Norrbotten 38 procent 10. Jämtland 38 procent 11. Västerbotten 34 procent

Taggar:

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar