Svensken är sin egen resebyrå

Sex av tio svenskar bokar på egen hand både resa och boende på internet när de ska på utlandssemester. Endast var fjärde bokar en charter via resebyrå. Försäkringsbolaget If tipsar om vad man behöver tänka på när man agerar resebyrå på egen hand.

Allt fler bokar själv sin resa utan hjälp av en researrangör. Trenden är tydligast bland unga, där tre av fyra själva bokar hela resan på nätet. I åldersgruppen 55-70 år bokar varannan person hela resan (både transport och boende) på Internet, enligt en undersökning från If. När man bokar resan på egen hand är det extra viktigt att tänka över vilka förberedelser som kan behöva göras, sådant som resebyrån annars skulle påminna om, eller ordna åt en. – Att boka resan på nätet tar fem minuter, och så är drömsemestern nästa vecka till någon avlägsen destination klappad och klar. Då är det lätt att man glömmer, eller inte hinner göra allt behövs före avresan. Det kan vara viktiga vaccinationer, eller se till att man är rätt försäkrad, säger Caroline Uliana, pressansvarig på If. Trots finanskris och lågkonjunktur fortsätter svenskarna att resa på semester. Bara 17 procent uppger att de kommer att resa mindre i år medan endast 11 procent väljer bort sin utlandssemester. Försäkringsbolaget If hanterar varje år fler än 21 000 reseförsäkringsärenden. Totalt betalar försäkringsbolagen ut omkring en miljard kronor i ersättning på reseförsäkringen varje år. Kostnader i samband med sjukdom eller olycka står för största delen av utbetalningarna. Inställda resor och stölder är också stora utgiftsposter för försäkringsbolagen. Bagageförseningar utgör en relativt liten del av totalkostnaden, men har ökat stadigt de senaste åren. Spanien är svenskarnas populäraste semesterland enligt Rese- och Turistdatabasen (TDB). Förra året gjordes över 1,2 miljoner resor hit. I år väntas Turkiet få ett uppsving på grund av valutaläget, medan Thailandsresorna går ned. IFS TIPS FÖR EN SÄKER SEMESTER NÄR DU ORDNAR RESAN SJÄLV: 1. Ta reda på vilka eventuella vaccinationer som behövs och ta dem i god tid före avresan. 2. Se till att du har ett försäkringsskydd som passar dina behov. Men se till att du inte är dubbelförsäkrad! Exempelvis avbeställningsskydd får du gratis om du köper resan med kort. Det ingår även i det utökade reseskyddet i hemförsäkringen. 3. Kontrollera reseinformation på UDs hemsida gällande det land du ska till. Här finns information vad gäller sjukvård, vaccinationer, säkerhetsläge, försäkringskrav med mera. http://www.regeringen.se/sb/d/2487 4. Kontrollera att passet är giltigt. Vissa länder kräver även att passet är giltigt i minst sex månader efter planerat hemresa. 5. Kontrollera om du behöver visum, vilket behövs till vissa länder. Så svarade man på frågan ”Hur bokar du vanligtvis dina resor?” 1. Jag bokar allt genom internet, både resa och boende 58 procent 2. Jag bokar charterpaket genom en resebyrå 23 procent 3. Jag bokar flygstol genom resebyrå och ordnar resten själv 7 procent 4. Jag bokar resan på internet och boendet genom att ringa till hotellet/vandrarhemmet 5 procent 5. Annat/vet inte 7 procent Undersökningen gjordes i maj av Gallup på uppdrag av If. 955 personer mellan 20 och 70 år besvarade frågorna.

Taggar:

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2014 till drygt 42 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar