Trafikmiljön ett problem för varannan låg- och mellanstadieskola

I dagarna är över 90 000 förstaklassare på väg till skolan för första gången. Men vägen till skolan är ibland farlig. Mer än hälften av rektorerna för låg- och mellanstadieskolorna tycker att skolans trafikmiljö är ett problem. Nära var fjärde rektor (23 procent) uppger att någon trafikincident eller olycka inträffat under deras tid på skolan.

Det visar en enkätundersökning från försäkringsbolaget If som 270 rektorer för låg- och mellanstadieskolor i hela landet svarat på. Undersökningen gjordes via e-post i maj-juni 2007.

Svaren visar att 55 procent av rektorerna anser att trafiksäkerhet i skolan är ett problem. 44 procent tycker att den egna skolans trafikmiljö är bra. (En procent svarade vet ej.) Sex av tio rektorer (58 procent) är oroliga för att en olycka ska inträffa.

En förklaring till den dåliga trafikmiljön är att många skolor helt enkelt inte är byggda för att så många föräldrar lämnar sina barn med bil. Det saknas platser för säker avlämning och upphämtning.

Föräldrarna delar rektorernas oro. Enligt en undersökning som Gallup genomfört på uppdrag av If anser tre av fyra att trafikmiljön är den största faran för små barn på deras skolväg.

- Samhället måste öka satsningen på trafiksäkerheten kring skolorna, säger Henrik Ask, personskadechef på If.

- Det är helt enkelt inte acceptabelt med fortkörare på 30-vägarna utanför skolor och dagis, med skolor som är dåligt belysta och saknar utrusningshinder för barnen eller med gångvägar till skolorna som är så trafikutsatta att föräldrarna inte vågar låta barnen gå själva.

2006 skadades totalt 1 381 barn mellan 7 och 14 år vid polisrapporterade trafikolyckor. Nio barn dog.

I samband med skolstarten förra året gjorde polisen en särskild satsning på trafikövervakning vid skolor och daghem över hela landet. Under två veckor avslöjades bland annat 5 586 bilister som körde för fort och 408 som körde rattfulla.

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar