Tre av tio vill inte äga bil

Det finns allt fler alternativ till traditionellt bilägande. I en undersökning från If säger tre av tio med körkort att de föredrar något annat än att själva äga en bil. Tjänstebil är det främsta valet, men framför allt i storstäderna är privatleasing och bilpooler alternativa lösningar.

På senare år har allt fler alternativ till det traditionella bilägandet dykt upp. Inte minst i takt med att delningsekonomi kommit i ropet, då delning med hjälp av appar och annan smart teknik kan maximera utnyttjandet.

En undersökning från försäkringsbolaget If med över 3 000 svarande visar att tre av tio med körkort inte vill äga en egen bil. Elva procent väljer istället tjänstebil, och åtta procent privatleasing. Fyra procent hyr helst via bilpool.

– Bilen har under decennier varit en statussymbol och att äga en bil har för många varit lika med drömmen om oberoende. Men den synen håller på att ändras. Att äga saker har blivit mindre attraktivt. Istället prioriterar många enkelhet och smidighet, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

I storstadsregionerna finns en ännu större andel - nära fyra av tio - som säger att de inte behöver en egen bil. 13 procent väljer helst tjänstebil och sex procent uppger att de helst anlitar en bilpool.

Män är något mer sugna än kvinnor på alternativ till traditionellt ägande och 45-60 är den åldersgrupp som mest lutar åt det hållet. Hos de som är 61 år och över är det tvärtom – de vill i störst utsträckning av alla grupper äga en egen bil. Fem procent av samtliga tillfrågade vill inte ha någon bil alls.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21 oktober - 2 november 2015 har sammanlagt 3 955 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ i Sverige. 3214 av dem hade körkort och svarade på frågan om ägande av bil. Till siffran för "storstad" räknas i undersökningen boende i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

För ytterligare information: Tobias Edlund, Presskontakt If Sverige. Mobil: 070-858 97 86 E-post: tobias.edlund@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2014 till drygt 42 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2014 till drygt 42 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia