Tummen upp för fingeravtryck i passet

Från och med nu på söndag den 28 juni blir det lag på att alla pass utfärdade i EU-länder ska innehålla fingeravtryck. Tre av fyra svenskar tycker att det är bra, enligt en undersökning från försäkringsbolaget If.

Ifs undersökning, där 3 508 personer mellan 18 och 74 år deltog, visar att 72 procent av de tillfrågade är positiva till den nya lagen. Endast åtta procent är emot. Yngre personer i åldern 18-29 år är något mer negativa än övriga, 62 procent är positiva medan 14 procent är emot. Män är också mer negativa än kvinnor. 12 procent av männen tycker att fingeravtryck i passet är en dålig idé, mot fem procent av kvinnorna. Fingeravtryck tas på passexpeditionen (från och med 28 juni 2009) och avtrycket lagras sedan i passets chip. Undantag från att lämna fingeravtryck görs enligt Polisen för barn under 6 år och de som har permanenta skador på sina fingrar. – Eftersom det med tiden kommer att bygga upp en fingeravtrycksbank över hela befolkningen så lär det bli lättare att lösa vissa typer av brott i framtiden. Sen är det ju också så att brottsligheten blir alltmer internationell, och kan det här bidra till att sätta press på den undre världen så är det ju bra, säger Caroline Uliana, pressansvarig på If. Trots finanskris och lågkonjunktur fortsätter svenskarna att resa på semester. Bara 17 procent uppger att de kommer att resa mindre i år medan endast 11 procent väljer bort sin utlandssemester, enligt en tidigare undersökning från If. If hanterar varje år fler än 21 000 reseförsäkringsärenden. Totalt betalar försäkringsbolagen ut omkring en miljard kronor i ersättning på reseförsäkringen varje år. Fråga: Under året väntas regeringen komma med ett nytt lagförslag som innebär att tumavtryck skall vara obligatoriskt i passet. Vad tycker du om det? Kön Ålder Bas Kvinna Man 18-29 år 30-44 år 45-60 år 60+ år Bas 3508 1728 1780 710 988 1075 735 Bra 72% 73% 71% 62% 72% 74% 78% Dåligt 8% 5% 12% 14% 8% 7% 4% Vet ej/ kan ej bedöma 20% 23% 18% 24% 20% 20% 18% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Spanien är svenskarnas populäraste semesterland enligt Rese- och Turistdatabasen (TDB). Förra året gjordes över 1,2 miljoner resor hit. I år väntas Turkiet få ett uppsving på grund av valutaläget, medan Thailandsresorna går ned. Undersökningen gjordes av YouGov på uppdrag av If i mars 2009. 3 508 personer mellan 18 och 74 år besvarade frågorna.

Taggar:

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2014 till drygt 42 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar