Var femte ung förare kör alltid för fort

Sex av tio unga förare mellan 18 och 29 år säger själva att de kör för fort minst häften av gångerna de kör bil. Nära var femte ung förare överskrider tillåten hastighet varje gång han eller hon är ute och kör. Hög fart, ofta i kombination med alkohol eller droger, ligger bakom nästan alla dödsolyckor med unga förare.

I en undersökning som försäkringsbolaget If gjort bland 3 337 körkortsinnehavare mellan 18 och 74 år uppger nära hälften av de tillfrågade, 46 procent, att de kör för fort minst hälften av gångerna bakom ratten. Bland de unga förarna är siffran 57 procent. Allra värst är stockholmarna, 59 procent uppger att de brukar köra för fort. Dubbelt så många män som kvinnor - 16 procent mot 8 – uppger själva att de kör för fort varje gång de sitter bakom ratten. Motsvarande siffra för unga förare är 17 procent. – Unga förare som kör för fort blir extra farliga för både sig själva och andra. De har mindre erfarenhet och kunskap och har därför svårare att hantera riskfyllda situationer. De vet inte var gränserna går, säger Dan Falconer, motorexpert på If. Vad gäller dödsolyckor bland unga förare så dominerar männen bland de omkomna. Nästan alla dessa olyckor är förenade med olagligt hög fart, ofta i samband med alkohol eller droger. – Det är viktigt att alla vi som jobbar med trafiksäkerhet, både på körskolor och ute i samhället, lägger extra mycket fokus på riskbenägna unga män, säger Dan Falconer. Då man ökar genomsnittshastigheten med 10 km/tim stiger antalet döda med 50 procent. Om alla höll hastighetsgränserna skulle enligt Vägverket 100-150 liv sparas varje år. Förra året dog omkring 420 personer i trafiken och cirka 4 000 skadas allvarligt. Så svarade man på frågan: Händer det att du kör för fort? Total Kvinna Man 18-29 år 30-44 år 45-60 år 60+ år Ja, varje gång jag kör bil 12 % 8 % 16 % 17 % 16 % 10 % 5 % Mer än hälften av gångerna 16 % 15 % 17 % 18 % 21 % 14 % 9 % Omkring hälften av gångerna 18 % 18 % 19 % 22 % 18 % 17 % 18 % Mer sällan 45 % 49 % 42 % 34 % 40 % 50 % 58 % Nej, aldrig 8 % 11 % 6 % 10 % 6 % 9 % 10 % Undersökningen gjordes av YouGov i mars 2009. 3 337 respondenter mellan 18-74 år svarade på frågorna.

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2014 till drygt 42 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar