Vardagsbrotten fortsätter att öka

Ifs kartläggning av Brås senaste siffror – som summerar 2015 års brottsstatistik – visar att vardagsbrotten fortsätter att öka i landet. Totalt anmäldes 736 360 vardagsbrott, vilket är en ökning med fem procent jämfört med 2014. Antalet skadegörelsefall ökade med hela 29 procent.

Ifs kartläggning visar att det totala antalet anmälda vardagsbrott ökade med fem procent under 2015 jämfört med 2014. Det är skadegörelsebrotten som står för den kraftigaste ökningen; de ökade med anmärkningsvärda 29 procent.

– Den ökade skadegörelsen drabbar enskilda individer och kostar kommunerna många miljoner, pengar som skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt för att skapa en trivsam och trygg närmiljö, säger Göran Kellner, utredningschef på If.

Totalt anmäldes 736 360 vardagsbrott under 2015. Under 2014 anmäldes 703 585 vardagsbrott. Utöver skadegörelsebrotten så har också misshandelsbrotten ökat medan trafik- och stöldbrotten minskat något. Antalet anmälda inbrott ligger kvar på samma nivå som förra året.

Trots att vardagsbrotten ökade på riksnivå så visade polisregion Mitt, som består av Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län, en minskning med 8 procent. Samtidigt står polisregion Stockholms för den största ökningen, med tolv procent.

Antal anmälda vardagsbrott i Sverige jan-dec 2015 vs jan-dec 2014:

Brottstyp Anmälda brott 2015 Anmälda brott  2014 Procentuell förändring
   Sverige      
   Misshandel 84 589 82 685  2%
   Inbrott 42 483 42 328  0%
   Stöld 335 752 346 107 - 3%
   Skadegörelse  194 760  150 926  29%
   Trafikbrott  78 776  81 539 - 3%
   Totalt  736 360  703 585  5%

Om if.se/vardagsbrott
if.se/vardagsbrott samlas statistik, aktuella artiklar, krönikor, pressmeddelanden, debattartiklar och relevanta länkar, alla relaterade till vardagsbrott. Statistiken bygger på Brottsförebyggande rådet, Brå:s officiella statistik. De brott som klassificeras som vardagsbrott är misshandel, skadegörelse, bostadsinbrott, trafikbrott och stöld. 

För ytterligare information vänligen kontakta Tobias Edlund, presskontakt. Mobil: 070 858 97 86. E-post: tobias.edlund@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2014 till drygt 42 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Taggar:

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2014 till drygt 42 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia