Värsta semestersabotören - flygplatsen

Resebokningarna inför sommarens semester är i full gång. Stranden hägrar, men först ska man ta sig genom nålsögat – flygplatsen. En undersökning från försäkringsbolaget If visar att var tredje svensk varit med om dryga förseningar eller förlorat/försenat bagage på resa under de senaste tre åren.

– Vi reser allt mer och allt längre bort. Flygbolagen är pressade att korta tiderna då planen står på marken. Det är som upplagt för att väskan ska komma bort, så ha alltid en tandborste i handbagaget, säger Leif Lundberg, reseexpert på If.

Undersökningen från If visar att av de drygt 5 000 personer som rest har 31 procent under de tre senaste åren råkat ut för förlorat/försenat bagage eller flyg som varit försenat mer än tre timmar. Runt 20 procent har råkat ut för magsjuka eller annat sjukdom som krävt läkarvård.

Försäkringsbolagen betalar ut över en miljard kronor i ersättning till drabbade resenärer varje år. Sjukdom och olyckor står för största delen av utbetalningarna. Inställda resor och stölder är också stora utgiftsposter för försäkringsbolagen. Bagageförseningar utgör en växande del av totalkostnaden.

– Det är mycket viktigt att ha en reseförsäkring. Man har ingen rätt till hjälp från statligt håll om något skulle hända. Med reseskyddet i en vanlig hemförsäkring får du hjälp om du blir sjuk eller skadad och behöver läkarvård och eventuell hemtransport, och det är det viktigaste. Men för att få ersättning för förseningar, ersättningsresa vid sjukdom med mera så krävs ett utökat reseskydd, säger Leif Lundberg.

Var fjärde person i åldern 18 – 25 år beräknas saknar hemförsäkring.

Undersökningen

Har du eller någon i familjen under de tre
senaste åren råkat ut för något av följande på
utlandsresa?
Bas 6 024
Försenat flyg mer än tre timmar 19%
Fått magsjuka 17%
Förlorat/ försenat bagage 16%
Annan sjukdom och behövt uppsöka läkare 8%
Rånad/bestulen av ficktjuv 4%
Olycka så du behövt uppsöka läkare 4%
Bestulen på hotellrummet/annat boende 2%
Har inte rest utomlands de senaste tre åren 14%
Inget av alternativen 42%
Vet ej/ minns inte 2%
Totalt 129%

Undersökningen gjordes i mars 2013 av YouGov på uppdrag av If. 6 024 personer mellan 18 och 74 år deltog. OBS flera svarsalternativ var möjliga.

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2012 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och personförsäkring för privatpersoner samt företagsförsäkringar.

Om oss

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Prenumerera

Dokument & länkar