Delårsrapport januari-juni 2007


Delårsrapport januari-juni 2007


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com
Följande filer finns att ladda ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=534529&fn=wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Pensionsgaranti är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av de försäkrade företagen. Genom att teckna kreditförsäkring hos Pensionsgaranti kan företagen behålla sitt pensionskapital i rörelsen samtidigt som de anställdas pensioner är garanterade. Idag har Pensionsgaranti ca 1 500 delägare. I stort sett alla bolag på börsens A-lista och en stor del av de övriga börsföretagen finns representerade.Tillsammans har de pensionsskulder på drygt 125 miljarder kronor.

Dokument & länkar