500 nya praktikplatser för funktionsnedsatta på Försäkringskassan

Minst 500 personer med funktionsnedsättning ska få praktikplats inom Försäkringskassan under de kommande tre åren. Redan i vår börjar de första praktikanterna.

Försäkringskassans huvudkontor är först ut att ta emot praktikanter. Redan i maj kommer de första av ett 20-tal personer till huvudkontoret. I september startar den första av sammanlagt sex perioder (fördelade tertialvis) som är planerade fram till den sista december 2015 då praktikantprogrammet avslutas. Varje praktik pågår i sex månader.

 - Det här viktigt både för Försäkringskassan och de som ska vara hos oss under den här perioden. Deras unika kunskaper och erfarenheter kommer att hjälpa oss att utveckla myndigheten och få ökad förståelse som vi sen kan bära med oss i våra kundmöten. Praktikanterna får samtidigt större möjlighet att komma in i arbetslivet, säger Dan Eliasson, Försäkringskassans generaldirektör.

Försäkringskassan arbetar redan med en stor del av gruppen som kunder och detta är både ett sätt att stötta dem, och en möjlighet att öka vår kunskap och förståelse.

Fakta:
Syftet med programmet är att deltagarna ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete, med eller utan lönesubvention.

Omkring 100 000 personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning finns inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att starta ett praktikantprogram på de statliga myndigheterna för den här gruppen.

Arbetsförmedlingen har en ambition om att minst 3000 personer ska få komma ut på praktik i landets myndigheter inom ramen för programmet. Försäkringskassan ska ta emot minst 500 praktikanter under åren 2013-2015. Gemensamt för praktikanterna är att de är inskrivna på Arbetsförmedlingen och har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Praktiktiden är sex månader.

Presskontakt: 010-116 98 88.

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Dokument & länkar