Årskrönika i ny tappning fördjupar och förklarar

Idag presenterar Försäkringskassan sin årskrönika i ett helt nytt format. Krönikan bygger på årsredovisningen för 2011 och beskriver på ett annorlunda sätt vad som hänt under år 2011.

-          Syftet med krönikan är att vi vill vara transparanta och öppna med vad Försäkringskassan är och vill presentera det på ett enkelt och trevligt sätt. Vi vill visa att Försäkringskassan är en myndighet som ständigt arbetar med att göra det enkelt att vara kund hos oss, säger Dan Eliasson, Försäkringskassans generaldirektör.Nytt för i år är att krönikan finns på webben. Där finns animerade filmer om Försäkringskassans historia och vad som hände under år 2011. På webbplatsen finns också en kortare framtidsdel med en presentation av vilka förbättringar som är på väg och vad Försäkringskassan kommer att arbeta med under de närmaste åren.Mer ur innehållet:
  • En enklare myndighet för kunderna
  • Snabbare kontakt med Försäkringskassan
  • Sveriges första kundtjänst på Facebook som ger svar på fler språk
  • Så många besök har Försäkringskassan under en dag
  • Så stor del av Sveriges BNP betalas ut av Försäkringskassan
  • Hur många beviljas sjukpenning?
Till årskrönikan

 

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Dokument & länkar