Barnbidraget – en pigg pensionär med stor betydelse

2013 fyller barnbidraget 65 år. Fortfarande har det och andra familjeekonomiska förmåner en stor ekonomisk betydelse för de flesta barnfamiljer. Idag presenterar Försäkringskassan ny kunskap om barnfamiljernas ekonomi och den ekonomiska familjepolitiken.
Och så ställer vi till med barnkalas!

De familjeekonomiska förmånerna, som barnbidraget, har stor betydelse för barnfamiljernas ekonomiska situation. Störst betydelse har de för ensamstående med barn. Det visar rapporten ”Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken”.-          Barnbidraget och den övriga ekonomiska familjepolitiken har också historiskt haft betydelse för kvinnans ställning i familjen och för jämställdheten, säger Carin Wolf, Försäkringkassan.Tre kvinnor som var småbarnsmammor på 50-talet inleder i en film seminariet med att berätta om vad barnbidraget betytt för dem.Direkt efter seminariet ställer vi till med kalas i vår kundmötesplats för att fira den pigga 65-åringen!Dagens seminarier på Högskolan, sal D24, Cramérgatan 3:
9-10.15 Fler unga med funktionsnedsättning i arbete - hur blir vi bättre möjliggörare?
”Jag upplever inte att det finns något samarbete. Men det tycker jag nog är bra. Annars skulle de gadda ihop sig och det skulle säkert drabba mig.” Kvinna 28 år, psykisk funktionsnedsättning
I seminariet samtalar Försäkringskassan och ansvariga aktörer om hur det är i dag och hur det kan bli bättre.13-14.15 Barnbidraget 65 år - Vilken betydelse har det och andra familjeförmåner för barnfamiljers ekonomi? Försäkringskassan presenterar ny kunskap om vilken betydelse det och andra familjeförmåner har för olika barnfamiljers ekonomi. Mats Johansson och Carin Wolf, Försäkringskassan, presenterar en ny rapport.I kundmötesplatsen, Cramérgatan:
14.30-15:30
Barnbidraget 65 år! Vi firar barnbidraget med festis och bulle, ansiktsmålning, minidisco och ballonger.Alla seminarier kan följas live eller ses i efterhand över webben.
Hela programmet kan du se här

Taggar:

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/