Barnbidraget gör skillnad

Barnbidraget gör stor skillnad i plånboken för alla barnfamiljer, ungefär 80 000 fler barn skulle leva under Konsumentverkets norm för skälig levnadsstandard om barnbidraget inte fanns, visar ny statistik som Försäkringskassan tagit fram.

Barnbidraget infördes 1948 i syfte att stärka barnfamiljers ekonomiska situation samt att öka barnafödandet. I dag finns ett flertal familjeekonomiska förmåner som till exempel underhållsstöd och bostadsbidrag. Det som gör barnbidraget unikt är att det är generellt och betalas ut för alla barn, oavsett familjens inkomst.

- Även idag har barnbidraget en viktig betydelse för barnfamiljernas ekonomi och bidrar till barns rätt till en skälig levnadsstandard, säger Niklas Löfgren som är familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

I november sammanfaller utbetalningen med internationella barndagen, en dag då världen   fokuserar på barns rättigheter. Försäkringskassan uppmärksammar internationella   barndagen och barnkonventionen genom att på Facebook lyfta frågan om barns tillvaro världen över.

Fakta

  • Barnbidraget är 1 050 kr per barn och månad. Vid flera barn i en och samma familj utbetalas ett flerbarnstillägg.
  • 1980 fick man 750 kronor per kvartal i barnbidrag, vilket motsvarar ca 785 kr i månaden enligt dagens penningvärde.
  • 1948 fick man 65 kronor i kvartalet i   barnbidrag vilket motsvarar ca 396 kr i månaden enligt dagens penningvärde.
  • Barnbidraget finns hos övriga nordiska länder medan vissa andra länder, till exempel Frankrike, har en kombination av bidrag och skatteavdrag

Relaterat  
Barnbidraget 65 år (film, öppnas i   nytt fönster)
Ny rapport om barnfamiljers ekonomiska   situation
Barnbidrag och flerbarnstillägg

Taggar:

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Media

Media

Dokument & länkar