Bättre och enklare om du blir sjuk

Försäkringskassan kraftsamlar för att skapa en ny, bättre och enklare sjukförsäkringsprocess. Nu ökar vi fokus på de mest behövande och siktar på att radikalt förkorta handläggningstiderna. Målet är att öka tryggheten för den enskilde om livet tar en ny vändning.

Försäkringskassans uppdrag är att tillhandahålla en sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom. Nästan alla, 97 procent, får sin sjukpenning beviljad och cirka 85 procent får den utbetalad inom 30 dagar. Människor som är sjuka en längre tid får en personlig handläggare som ansvarar för det enskilda sjukfallet.

-          Vårt samhällsuppdrag ställer höga krav på oss, och vi strävar själva efter att överträffa dessa till dem som behöver vårt stöd. Men framförallt har medborgarna växande förväntningar på oss att vi ska utföra vårt uppdrag med ännu högre servicegrad, flexibilitet och trygghet, säger Dan Eliasson, Försäkringskassans generaldirektör.

Därför ska Försäkringskassan uppnå följande:

Förbättrat stöd till individer med särskilda behov
En utredning av den enskildes särskilda behov ska inledas inom tre dagar efter inlämnad ansökan före utgången av 2015. Utredningstiden beror givetvis på vilka behov den enskilde har.

Förkortad handläggningstid
Vårt mål är att dramatiskt förkorta handläggningstiderna. Vi vill halvera handläggningstiden för alla mindre komplexa ärenden – som inte kräver utredning av sjukpenninggrundande inkomst eller komplettering - inom två år.

Förenklad kontakt
Många som blir sjuka är borta från arbetet en kortare tid och har en tydlig diagnos med förutsägbarhet om när de kan vara tillbaka på arbetet. Vårt mål är att alla korttidssjuka, som lämnat en komplett ansökan, ska behöva ha så få kontakter med Försäkringskassan som möjligt. Vår ambition är att det ska räcka med en kontakt.

Effektivare kommunikation med läkarna
I linje med att vi försöker anpassa vårt arbetssätt, försöker vi nu också anpassa våra behov av information från läkare. På sikt avser vi att ersätta alla läkarintyg med ett digitaliserat och förenklat informationsutbyte.

Presskontakt: 010-116 98 88.

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/